Detail předmětu

Architektura a urbanismus při posuzování staveb

ÚSI-DSNB10Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání schopnosti evaluace architektonických a urbanistických faktorů, které při oceňování staveb hrají stále větší roli. Seznamuje se stavebním projektem, vznikem architektonického díla, jeho urbanistickou determinací, základy stavebního zákona, údržbou a funkcí a dalšími způsoby užití a to vše s ohledem na oceňování staveb.

Výsledky učení předmětu

Přidaná hodnota získaná studiem předmětu je v nových dovednostech hodnocení, znalostech o architektuře a urbanismu a schopnostech tyto faktory začlenit do hodnocení.

Prerekvizity

Všeobecný kulturní rozhled, základní znalosti stavebnictví

Korekvizity

Počítačová gramotnost

Doporučené volitelné složky programu

Exkurze po zajímavých realizacích staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

BUKOVSKÝ, J. a kol. Dějiny stavitelství, Brno, CERM, 2001
DRÁPAL, J. Úvod pro projektování architektury a urbanismu, VUT FAST Brno, 2010
GREED, C. H. Introducing Town Planning, Longman Scientific & Technical, London, 1994
HAAS, F. Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987
HOLLINSWORTH, M. Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993
KNOX, P. Urban social Geography, an Introduction, Longman Scientific & Technical, Harlow, 1995
KOCH, W. Malý lexikon architektury, Tatran, Bratislava, 1971
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7.
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X
HOECKER, CH. Architecture – a concise history, Laurence King, London, 2000
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3.
WATKIN, D. A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky s použitím audiovizuální techniky PowerPoint

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocená seminární práce, znalostní test a ev. ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

V rámci možností a dle zadaných temat

Osnovy výuky

1.Komlexní pohled na architekturu, umělecké a architektonické rysy staveb a umělecká kvalita.
2. Urbanistická determinace, územní plánování a vliv na prostředí.
3. Vývoj stavebnictví a architektury, hodnota památkových staveb.
4. Společenské funkce architektury, které je nutno vzít v úvahu.
5. Urbanismus a vývoj města.
6. Funkční plochy ve městě, vliv na cenu, cenová mapa pozemků.
7. Vývoj rodiny, bytu a vliv na poptávku po bytech.
8. Vliv ostatních faktorů na cenu (kriminalita, atraktivita, dobrá adresa, gated communities atd.).
9. Architektonický symbolismus.
10. Role dopravní obslužnosti, dostupnosti a vliv na cenu stavby.
11. Funkce stavby, pružná a pevná funkce stavby.
12. Rozvoj, úpadek a revitalizace města a vliv na ceny.
13. Vliv stavby na člověka, architektonický determinismus, psychologie v architektuře.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností pro ocenění nemateriálních vlastností staveb a jejich komplexů. Předmět je zaměřen na porozumění a schopnost evaluace architektonických rysů stavebního díla a urbanistických podmínek při oceňování staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti o výtvarném umění a architektuře na úrovni gymnázia, ev. bakalářského studia na FAST.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP SoI_P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor