Detail předmětu

Services of Communication Systems

FEKT-MPA-SKSAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními systémy. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
- teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
- zdůvodnit současný stav využití ISDN,
- shrnout vlastnosti ISDN,
- srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
- posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
- navrhnout signalizaci pomocí SS7,
- kategorizovat kvalitu služeb QoS,
- posoudit možnosti IPv6 v zajištění QoS,
- srovnat možnosti směrování v síťových prvcích,
- naplánovat emulaci LAN,
- posoudit služby přenášené po energetické síti a kabelové televizi,
- praktikovat prostředí MySQL,
- analyzovat LAN,
- konfigurovat Jabber server,
- odhadovat bezpečnost sítě.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí,
- definovat vlastnosti sítí typu Ethernet,
- pojmenovat zákonitosti IPv4,
- vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb,
- aplikovat znalosti z povinného předmětu Teoretická informatika.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKORPIL, V., ENDERLE, P., KAPOUN, V. Services of Telecommunication Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO. BUT Brno 2014 (EN)
BLACK, V. Voice over IP. Prentice Hall, London 2002 (EN)
GILLESPIE, A. Broadband Eccess, technology, Interfaces and Management. Artech House, London 2001 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je projekt a prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-5 bodů za aktivitu v laboratořích.
0-5 bodů za aktivitu v počítačových cvičeních.
0-20 bodů za vypracování individuálního projektu navržení MySQL databáze
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice služeb komunikačních sítí se zaměřením na kvalitu služby, IPv6, řízení síťových prvků.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Komunikační služby, kategorizace, Internet a telekomunikační služby, vybrané síťové topologie.
2. Kvalita služby QoS, QoS poskytované v IP sítích, metriky QoS v sítích IP, provozní faktory QoS.
3. Integrované a diferencované služby, typy metod, výkonnostní limity, kategorie integrovaných služeb, Resource ReSerVation Protocol RSVP, diferencované služby, referenční model diferencovaných služeb.
4. Aktivní síťové prvky, model spínače, spínací pole, pokročilé řízení neuronovou sítí.
5. Integrované služby digitální sítě – ISDN, rozhraní S a U, doporučení pro ISDN, signalizace v ISDN.
6. Asynchronní přepravní způsob – ATM, buňky ATM, synchronizace, virtuální cesta a virtuální kanál, třídy služeb, ATM referenční model, síťové prvky ATM, ATM spínání.
7. Digitální účastnická linka xDSL, HDSL, ADSL, spojení, referenční model, modulace, přeslechy, další typy xDSL.
8. Internetové protokoly IPv4 a IPv6, referenční OSI model, síťová architektura TCP/IP, kvalita služby v IPv6, multimediální služby v IPv6.
9. Spínání a směrování, virtuální sítě VLAN, směrovací protokoly EGP, BGP, H.323, směrovací algoritmy.
10. Multimediální sítě, protokolová sada H.323, Ethernet over SDH/Sonet - EoS, Multiprotocol Label Switching MPLS, MPLS versus ATM, MPLS a Virtual Private Network (VPN).
11. Pasivní optické sítě PON, přístupové sítě a jejich nasazení, rizika, zkušenosti apod.
12. Využití celočíselného programování v současných sítích, síť jako graf, uplatnění celočíselného dělení pro řešení nejkratší cesty, rozdělení zátěže apod.
13. IP přenos sítí Wavelength division multiplexing (WDM), CWDM, DWDM, TDM versus WDM, Routing and Wavelength Assignment (RWA).

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních systémů, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor