Detail předmětu

Základy grafického programování v LabVIEW

FSI-VG0Ak. rok: 2019/2020

Principy grafického programování a vývoje aplikací v grafickém programovacím jazyce LabVIEW. Programové smyčky, časové smyčky, synchronizace běhu smyček, návrh a realizace real-time aplikací. Práce s multifunkčním HW, měření, ovládání, řízení a komunikace. Tvorba udržovatelného a znovupoužitelného kódu, refactoring.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost analýzy problému, návrhu a realizaci DAQ a řídicích aplikací v LabVIEW. Student je připraven na složení certifikované zkoušky (CLAD).

Prerekvizity

Znalosti základů algoritmizace, automatizace a elektrických prostředků automatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

LabVIEW LabVIEW Fundamentals, National Instruments, August 2005, Part Number 374029A-01 dostupné z www.ni.com
Getting Started with NI LabVIEW Student Training, National Instruments, dostupné z http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7466
LabVIEW Measurements Manual, National Instruments, April 2003 Edition, Part Number 322661B-01, dostupné z www.ni.com
LabVIEW Core 1 Course Manual, National Instruments, August 2010 Edition, Part Number 325290B-01
LabVIEW Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009 Edition, Part Number 325292A-01

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Funkční zápočtový projekt v podobě aplikace obsahující konfiguraci HW, řídicí smyčku a UI.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou grafického programování a s tvorbou aplikací pro DAQ, řízení a real-time aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se s prostředím LabVIEW
2. Konfigurace hardware (DAQ, komunikační sběrnice, kamery)
3. Jednoduché aplikace, základy měření a ovládání
4. Chyby a prostředky pro ladění aplikace
5. Smyčky, časování a podmínky
6. Datové typy a jejich použití
7. Paralelní běh několika smyček programu
8. Synchronizace, řízení přístupu ke zdrojům
9. Události, asynchronní zpracování dat a UI
10. Práce se soubory, záznam a analýza dat
11. Metodika návrhu aplikací
12. Refactoring a údržba kódu, distribuce aplikací
13. Dokončení projektu, zápočet