Detail předmětu

Praktická energetika

FSI-0PEAk. rok: 2019/2020

Posluchači v rámci předmětu navštíví významné energetické provozy - teplárny, elektrárny, výrobny energetických zařízení atd. V průmyslových podnicích bude realizována názorná výuka doplněná experimenty prováděným v laboratořích EÚ-OEI. Posluchači absolvováním předmětu získají vhled do aktuálního dění na poli energetiky. Předpokládané navštívené energetické provozy jsou: Teplárna Brno, Teplárna Hodonín, Ekol, Plynová kompresorová stanice Břeclav a podzemní zásobníky ZP, Jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Rozvodna Sokolnice, Technické sítě.
Před realizací exkurzí budou studenti seznámeni se zdroji a transformacemi energie, aby byli k návštěvě provozů dostatečně teoreticky vybaveni.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá základní vhled do České energetiky, seznámí se s konkrétními provozy, procvičí si si využití základní fyziky v energetické praxi.

Prerekvizity

Znalosti z fyziky

Doporučená nebo povinná literatura

Zbyněk Ibler: Technický průvodce energetika, BEN, Praha 2002 (CS)
Ibler, Z. Technický průvodce energetika, Praha 2002, Nakladatelství BEN, ISBN 80-7300-026-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem. podmínkou poro záískání zápočtu je účast ve výuce a odevzdání zpráv z realizovanách experimentů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky energetických provozů a seznámení s reálnými podmínkami české energetiky. V rámci předmětu studenti navštíví vybrané energetické provozy a budou seznámeni s experimentálními základy rozborů paliv a měřením na malém spalovacím zařízení. Získané poznatky výrazně rozšíří všeobecný přehled absolvujících studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Maximálně 2 absence na cvičeních, odevzdání elaborátu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, školení bezpečnosti
2. Přehled energetického odvětví
3. Praktická výuka - Teplárenství - paroplynové cykly
4. Praktická výuka - Teplárenství - biomasa
5. Praktická výuka - Palivové hospodářství plynných paliv
6. Experimenty v těžké laboratoři EÚ-OEI
7. Praktická výuka - Využití odpadů
8. Praktická výuka - Parní turbíny
9. Praktická výuka - Vodní elektrárny
10. Experimenty v laboratoři plynových zařízení EÚ-OEI
11. Praktická výuka - Jaderná energetika
12. Souhrn poznatků, odevzdání elaborátu
13. Zápočet