Detail předmětu

Ekonomické nástroje technické praxe

FSI-GX0Ak. rok: 2019/2020

Studenti jsou v kurzu seznámeni se systémovým přístupem při tvorbě produktu s uvažováním ekonomických aspektů, rozhodovacími nástroji a nástroji dalších zejména netechnických disciplín, jež vedou k tvorbě (konstrukci) výrobků s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Cílem předmětu není naučit posluchače dovednostem podnikání, ale předat znalosti vybraných ekonomických a technicko-ekonomických a marketingově-strategických nástrojů, jež mají praktické uplatnění v technické (konstrukční i podnikové) praxi i podnikatelské činnosti.
Pro pochopení účelnosti výše zmíněných nástrojů v podnikové praxi jsou tyto nástroje a metody přednášeny v souvislostech s ekonomikou podniku a trhu. Přednášky jsou věnovány integrovanému vývoji produktu, struktuře podniku, funkcím podniku, hospodaření podniku, kapitálu a nákladům podniku. Vnějšími aspekty tvorby produktu s vysokou přidanou hodnotou a fungování podniku, jakými by nejen obráběcí stroje měly bezesporu být, jsou zákazník v globále trh. Kurz je provázen řadou praktických ukázek vycházející z podnikové praxe.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát terminologii, která je používána v podnikové ekonomice, budou znát podnikové procesy, vlivy technických činností (nehmotná část) na podnikové procesy (nehmotná i hmotná část), tvorbu nákladů a vlivy konstrukční činnosti na náklady. Kurz je rovněž věnován nástrojům, které účinně kvantifikují velmi často verbálně vyjádřenou představu o funkci produktu a zohledňují nákladovou stránku vzniku nového produktu.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti a dovednosti, středoškolská ekonomika, všeobecný přehled, všeobecné znalosti konstruování, znalosti základy stavby obráběcích strojů a jejich konstrukce.

Doporučená nebo povinná literatura

Marek, J. Integrovaný vývoj produktu. 2nd ed. Praha: Autodesk, 2011. 234 p. ISBN 978-80-254-6497
Dobřický, J.; et al. Hodnotový management, 1st ed.; STING spol. s r.o.: Brno, 2010
Wöhe, G. Úvod do podnikového hospodářství. C. H. Beck, Praha, 1995 ISBN 80-7079-981-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální práce. Zkouší se písemně - písemný test.
Práce a test podle přednáškové osnovy.
Na základě součtu bodů z obou částí se přiřadí společné hodnocení klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti a pojmy z ekonomiky konstrukčních a vývojových prací v souvislosti s tvorbou produktu, ekonomikou podniku, jeho uplatněním na trhu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní náplň kurzu je následující:
- Podnik, podnikové strategie, podnikové procesy
- Majetková a kapitálová struktura podniku
- Náklady a výnosy podniku a hospodaření podniku
- Integrovaný vývoj produktu a prvky integrovaného vývoje produktu
- Rozhodovací procesy a rizika
- Konstrukční a vývojový proces
- Hodnotový management a hodnota pro zákazníka
- Funkční přístup a funkční analýza
- Významy funkcí a metody multikriteriálního hodnocení
- Techniky tvořivého řešení problémů a týmová práce