Detail předmětu

Testování obráběcích strojů

FSI-GTSAk. rok: 2019/2020

Obsahem kurzu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti měření geometrické přesnosti obráběcích strojů. V rámci kurzu budou využívány měřící přístroje typu Ballbar-Renishaw, Laserinterferometr-Renishaw, Laser tracer - Etalon, atd.

Výsledky učení předmětu

Výstupem bude teoretická znalost měření geometrické přesnosti obráběcích strojů dle platných norem ISO 230-2, ISO 230-4, ISO 230-6, VDI/DGQ 3441 a dále realizace měření s příslušnými měřícími zařízeními.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z konstrukce obráběcích strojů a dále znalosti z oboru metrologie, matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Weck, M., & Brecher, C. (2006). Werkzeugmaschinen- Messtechnische untersuchung und Beurteilung. dynamische Stabilitaet (7th ed., p. 469). Berlin: Springer.
Weck, M., & Brecher, C. (2006). Werkzeugmaschinen- Messtechnische untersuchung und Beurteilung. dynamische Stabilitaet (7th ed., p. 469). Berlin: Springer.
Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o.
Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o.
Bauer. (1997). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 1: Geometrická a pracovní přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění. ČSN ISO 230-1 (p. 91). Praha.
Bauer. (1997). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 1: Geometrická a pracovní přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění. ČSN ISO 230-1 (p. 91). Praha.
Bauer. (1999). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách (p. 17). Praha.
Bauer. (1999). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách (p. 17). Praha.
Bauer. (1997). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích storjů (p. 19). Praha.
Bauer. (1997). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích storjů (p. 19). Praha.
Kočí. (2003). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (p. 11). Praha.
Kočí. (2003). Zásady zkoušek obráběcích strojů- Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (p. 11). Praha.
J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.
J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoří, které jsou zaměřeny na praktické měření a jsou doplněny o výklad základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky
odborníku z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem, kde podmínkou zápočtu je odevzdání protokolů s provedených měření, s celkovým možným počtem 20bodů. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 80 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je provedeno sečtením bodů z testu v rámci cvičení a testu u zkoušky a je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se způsoby měření obráběcích strojů dle platných norem ČSN ISO 230-XX (VDI DGQ 3441). Posluchač získá přehled o současné problematice měření obráběcích strojů v ČR a ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti (požaduje se 100% účast).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

(2hod. 1x14dní)
1. Základní požadavky na přesnost obráběcích strojů
2. Obecný přehled požadavků na měření dle ČSN ISO a VDI/DGQ 3441
3. Principy moderních měřících zařízení pro měření geometrické přesnosti CNC strojů
4. Základy zkoušek obráběcích strojů - Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatíženi nebo za dokončovacích podmínek obrábění
5. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-2 a ISO 230-6
6. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů
7. Pasivní a aktivní kompenzace obráběcích strojů

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní požadavky na přesnost obráběcích strojů
2. Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-2
3. Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-6
4. Měření přímosti lineárních os stroje MCV 754 QUICK
5. Měření úhlových chyb os obráběcího stroje
6. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů dle ISO 230-4 pomocí Ballbar
7. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů dle ISO 230-4 pomocí Laser Tracer
8. Měření volumetrické přesnosti obráběcího stroje I
9. Měření volumetrické přesnosti obráběcího stroje II
10. Aplikace vybraných softwarových kompenzací na stroji MCV 754 QUICK - část I
11. Aplikace vybraných softwarových kompenzací na stroji MCV 754 QUICK - část II
12. Měření emise hluku, osvětlení, proudění vzduchu a teploty u frézky MCV 754 QUICK
13. Zápočet

eLearning