Detail předmětu

Koloidní chemie pro potravináře

FCH-DCO_KCHPAk. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

HIEMENZ, C., RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed., N.York: M. Dekker, 1997.
Birdi K.S.: Handbook of Surface and Colloid Chemistry. CRC Press, 2015, 4rd edition. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vybrané kapitoly z koloidní chemie a jejich aplikací v potravinářství, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Statický a dynamický rozptyl světla.
Povrchové napětí a kontaktní úhel.
Adsorpce z roztoku, na mezifází plyn-tuhá látka.
Asociační koloidy tenzidového typu.
Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech.
Stabilita a stabilizace koloidů.

Cíl

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný