Detail předmětu

CISCO akademie 3 - CCNP

FEKT-XCA3Ak. rok: 2019/2020

Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- srovnat různé směrovací protokoly z hlediska jejich klíčových vlastností,
- zvolit a nakonfigurovat vhodnou směrovací strategii pro danou síť,
- připravit konfiguraci zabezpečeného směrování pro připojení poboček a mobilních účastníků,
- plánovat a implementovat směrování za pomoci různých směrovacích protokolů v komplexních LAN i WAN sítích,
- demonstrovat využití protokolu IPv6 při směrování, konfigurovat směrování s IPv6.
Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco CCNP 642-902 ROUTE.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat, přenosová rychlost,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém, paměť, proces,
- popsat architekturu základních síťových modelů, tj. TCP/IP a ISO/OSI,
- popsat základní aplikační protokoly pro přenos uživatelských dat ze sady TCP/IP,
- konfigurovat směrovací protokoly využívané na lokální úrovni z hlediska znalostí úrovně CCNA.
Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolvování předmětu XCA2 na FEKT VUT v Brně, případně platná certifikace CCNA 200-125 či novější nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 (CCNA Routing and Switching: Connecting Networks 6.0) či novějšího, i na jiné Cisco Akademii.

Doporučená nebo povinná literatura

W. Odom, D. Hucaby, K. Wallace: CCNP Routing and Switching Official Certification Library. Cisco press, USA 2010. (EN)
Teare, D.: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide, Cisco press, USA 2010. (EN)
JEŘÁBEK, J. Cisco akademie 3 - CCNP. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-143. ISBN: 978-80-214-4445- 4. (CS)
Langhammer, L. Vybrané kapitoly z oblasti pokročilých protokolů - Cisco akademie 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s.1-69. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 16 bodů za dílčí testy.
Až 14 bodů za finální teoretický test.
Až 70 bodů za finální praktickou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technologií rozlehlých sítí s IPv4 a IPv6.
2. Směrování s EIGRP (úprava metriky, rozdělování zátěže, stub směrování).
3. Směrování s EIGRP (IPv6, pojmenované EIGRP).
4. Směrování s OSPF (jedna a více oblastí, technika virtual link, stub směrování).
5. Směrování s OSPF (případová studie 1), IPv6 tunely přes IPv4 síť.
6. Manipulace se směrovacími zprávami, redistribuce.
7. Implementace mechanizmů Path Control, případová studie 2.
8. Připojení poboček a mobilních účastníků k podnikové síti. Protokol BGP (základní konfigurace, použití atributů).
9. Protokol BGP (použití dalších atributů, úprava metriky, sumarizace, filtrování).
10. Protokol BGP (iBGP, synchronizace, MP-BGP).
11. Zabezpečení řídící roviny směrovače a směrovacích protokolů.
12. Případová studie 3, případová studie 4.
13. Případová studie 5.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou orientaci a praktické zkušenosti v technikách směrování v LAN i WAN sítích, konkrétně při implementaci a konfiguraci směrovacích protokolů EIGRP, u OSPF pro více oblastí, při interním a externím BGP, redistribuci a optimalizaci směrování a také v problematice IPv6.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor