Detail předmětu

Advanced Data Transmission Technology

FEKT-MPA-VDPAk. rok: 2020/2021

Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami. Protichybové kódování, blokové kódy, stromové kódy, turbo kódy. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky. Metalická vedení v přístupové síti. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL. Spektrální vlastnosti DSL. Vliv rušení na provoz DSL. PLC modemy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy ochrany přenosu dat před chybami a vysvětlit funkci přenosových systémů přístupových sítí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Literatura

STALLINGS, W. Data and Computer Communications,Prentice Hall Internationals Editions, 1994 (EN)
JAMES,M.O. Coding for Channels with Feedback.Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London, 1998. (EN)
JOHANNESSON,R., ZIGANGIROV, K., S., Fundamentals of Convolutional Coding. IEEE Press, 1999. (EN)
SKLAR, B. Digital Communications, Prentice Hall, 2001, ISBN 780130847881 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT.
Maximum 40 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních.
Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování.
2. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami.
3. Protichybové kódování, blokové kódy.
4. Protichybové kódování, stromové kódy.
5. Protichybové kódování, turbo kódy.
6. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky.
7. Metalická vedení v přístupové síti.
8. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití.
9. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL.
10. Spektrální vlastnosti DSL.
11. Vliv rušení na provoz DSL.
12. PLC modemy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zjišťováním spolehlivé činnosti systémů pro přenos dat. Studují se především způsoby kódování datového signálu. Využívá se především kódové zabezpečení proti chybám vzniklým při přenosu datového signálu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor