Detail předmětu

Vybrané statě z vytápění

FAST-CT001Ak. rok: 2018/2019

Tvorba mikroklimatu vytápěných místností při variabilních podmínkách a dynamicky se měnících ztrátách. Jednotrubkové soustavy ústředního vytápění a jejich návrh. Sálavé vytápění. Návrh integrovaného spolupůsobení otopných těles, armatur a rozvodů založený na teplotním a hydraulickém vyvážení. Oběhová čerpadla. Návrh kotelen, předávacích stanic a kombinované výroby elektrické energie a tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění. Studenti si prohloubí své znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhovat standardní řešení vybraných systémů. Student bude mít základní znalosti k vypracování projektové dokumentace vytápění s použitím různých druhů otopných ploch a soustav. Získá přehled o návrhu kotelen, předávacích stanic a kogenerační technice.

Prerekvizity

Tepelná technika. Základy vytápění a vzduchotechniky. Základní zákony hydrauliky.

Korekvizity

Znalosti základů vytápění, vzduchotechniky, matematika, fyzika, ekonomika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad problematiky a vzorová řešení. Ve cvičeních studenti řeší odpřednášená témata na příkladech (návrhy, výpočty).

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Odevzdání vypracovaných protokolů ze cvičení v zápočtovém týdnu. Splnění písemného testu na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
4. Sálavé systémy vytápění.
5. Jednotrubkové otopné soustavy.
6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury.
7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
10. Výroba a distribuce páry.
11. Předávací stanice.
12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
4. Sálavé systémy vytápění.
5. Jednotrubkové otopné soustavy.
6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury.
7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
10. Výroba a distribuce páry.
11. Předávací stanice.
12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech.
2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy.
4. Sálavé systémy vytápění.
5. Jednotrubkové otopné soustavy.
6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Návr regulačních armatur.
7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii.
8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody.
9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem.
10. Výroba a distribuce páry.
11. Předávací stanice.
12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav.
13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.