Detail předmětu

Diplomový seminář (K-BZK)

FAST-CL055Ak. rok: 2018/2019

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.
Příprava podkladů a materiálů k diplomové práci.
Příprava a zpracování části diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí inženýrských staveb, majících vztah k diplomové práci.
Student získá schopnost samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.
Student získá schopnost prezentovat výsledky své práce a obhájit je.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí a mostů

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou seminářů. V seminářích jsou vybraná hlavní témata zpracovávána na individuálně zadaných seminárních pracích.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání seminárních prací vypracovaných podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni práce průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a prezentovat a obhájit do určeného termínu. Docházka v semináři je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit se samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s diplomovou prací.
2.- 7. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané diplomové práce.
8.- 9. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
10. Odevzdání seminárních prací.