Detail předmětu

Experimentální metody vyšetřování konstrukcí

FAST-CI055Ak. rok: 2018/2019

Metody ověřování spolehlivosti návrhu inženýrské konstrukce a testování znaků spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování, výpočetní a fyzikální model, zákony modelové podobnosti pro statické a dynamické úlohy.
Uspořádání modelových zkoušek, způsoby zatěžování a metody snímání statických a dynamických veličin. Stanovení chyb snímaných veličin, metrologie.
Bezdotykové metody snímání deformací, digitální analýza obrazu a jeho zpracování. Principy lomové mechaniky. Měření parametrů pro stanovení napjatosti.
Měření na realizovaných stavbách a srovnání výsledků s modelovým měřením. Automatizace měření.
Seminární práce je zaměřena na zpracování a zhodnocení výsledků měření ze cvičení. Cvičení v laboratořích s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy konstrukcí a konstrukčních prvků. Souvislost experimentální analýzy s numerickým modelováním stavebních konstrukcí. Optimalizace fyzikálního modelu pro numerické simulační metody. Základní orientace stochastického přístupu při hodnocení stavebních konstrukcí. Analytické vyhodnocení výsledků experimentální a numerické analýzy pro kritické hodnocení spolehlivosti výstupů numerického modelování.

Prerekvizity

Fyzikálně mechanické a lomové vlastnosti stavebních látek, základní metody zkoušení a diagnostiky stavebních konstrukcí, prostředky pro numerickou analýzu konstrukcí, základy teorie statistiky a pravděpodobnosti.

Korekvizity

Navrhování a posuzování ocelových konstrukcí, reologické vlastnosti železobetonových konstrukcí, navrhování a posuzování předpnutých železobetonových konstrukcí, základní přístupy pro hodnocení existujících konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů s praktickými ukázkami vzorových nebo případových řešení. Cvičení mají charakter laboratorních ukázek možných metod experimentální analýzy konstrukcí za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení z předmětu, odevzdání laboratorních protokolů, úspěšné zpracování zkušebního testu při zkoušce z předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
Experimentální zatěžovací zkoušky.
Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cíl

Získání základní orientace v oblasti metod experimentální analýzy stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků v návaznosti na analytické modelování při stochastickém přístupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod – experimentální analýza stavebních konstrukcí a prvků. Spolehlivostní schéma stavebního objektu a jeho modelování.
Výpočetní a fyzikální modely chování konstrukcí.
Lomové parametry cementových kompozitů. Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
Experimentální zatěžovací zkoušky.
Metody dlouhodobého sledování mostních konstrukcí.
Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách a in-situ.
Magnetoelastická metoda měření předpínacích sil v kabelech. Kalibrace snímačů.
Experimentální a analytické prostředky pro časovou analýzu konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Experimentální metody stanovení lomových parametrů materiálů.
Experimentální zatěžovací zkoušky. Způsoby zatěžování, metody snímání statických a dynamických veličin.
Metody měření relativních deformací – tenzometrie.
Metody experimentálního ověření reologických vlastností betonů v laboratorních podmínkách.
Experimentální metody při ověření spolehlivosti dodatečného zesílení nosných prvků stavebních konstrukcí.
Metoda plochých lisů při diagnostice zděných konstrukcí.
Zatěžovací zkoušky keramických stropních dílců CSD HURDIS. Metodika zatěžovací zkoušky výseku konstrukce.
Aplikace metod bezdotykového měření poměrných deformací při tahové zkoušce. Monitoring vzniku a rozvoje trhlin.