Detail předmětu

Kovové konstrukce 3

FAST-CO002Ak. rok: 2018/2019

Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách.
Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce: zásady navrhování; specifické problémy tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků; mezní stavy; spoje; praktické použití.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti stanovení zatížení na ocelový stožár a provedení statického a dynamického výpočtu stožáru. Bude seznámen s problematikou návrhu ocelového stožáru na únavovou pevnost. Bude schopen stanovit rotační tuhost a momentovou únosnost styčníku a provést numerickou analýzu styčníku ocelové konstrukce. Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí. Bude schopen stanovit statické charakteristiky účinného průřezu ovlivněného boulením včetně distorzních účinků. Zvládne návrh a posouzení průřezů tenkostěnných prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem a kombinací účinků, jakož i návrh a posouzení spojů tenkostěnných konstrukcí.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a numerické matematiky, získání znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úloh rozpracovaných ve cvičení. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána písemnou formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy a dělení ocelových stožárů, zatížení.
2. Statický a dynamický výpočet stožáru.
3. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
4. Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách, klasifikace polotuhých styčníků.
5. Rotační tuhost, momentová únosnost, numerická analýza.
6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - základní zásady navrhování, vlastnosti materiálu, průřezové charakteristiky.
7. Lokální a distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - teoretické principy působení, zásady navrhování a posuzování v inženýrské praxi.
8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - zásady navrhování a posuzování.
9. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – spoje mechanickými prostředky, svařované spoje.
10. Konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - příklady realizovaných konstrukcí, praktické aspekty návrhu a realizace.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy a dělení ocelových stožárů, zatížení.
2. Statický a dynamický výpočet stožáru.
3. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
4. Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách, klasifikace polotuhých styčníků.
5. Rotační tuhost, momentová únosnost, numerická analýza.
6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - základní zásady navrhování, vlastnosti materiálu, průřezové charakteristiky.
7. Lokální a distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - teoretické principy působení, zásady navrhování a posuzování v inženýrské praxi.
8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - zásady navrhování a posuzování.
9. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – spoje mechanickými prostředky, svařované spoje.
10. Konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - příklady realizovaných konstrukcí, praktické aspekty návrhu a realizace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zatížení stožáru.
2. Statický a dynamický výpočet.
3. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
4. Styčníky v ocelových konstrukčních soustavách.
5. Rotační tuhost, momentová únosnost.
6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - stanovení vlastností materiálu a průřezových charakteristik.
7. Lokální boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - průřez namáhaný rovnoměrným tlakem a průřez namáhaný ohybem.
8. Distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - průřez namáhaný rovnoměrným tlakem.
9. Mezní stavy únosnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - odolnosti průřezů namáhaných tlakem, ohybem, smykem a kombinací účinků.
10. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - únosnost spojů mechanickými prostředky.