Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-SZK)

FAST-BI060Ak. rok: 2018/2019

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Příprava studentů na provedení experimentální části bakalářských prací dle zadání
Konzultace analytického řešení
Studenti budou schopni realizovat experimentální části bakalářských prací

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Stavební látky, Zkušebnictví a technologie, Diagnostika stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována formou semináře
Důraz je kladen na samostatnou práci studentů

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou absolvování předmětu je docházka do semináře, úspěšné dokončení experimentální části bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady měření, statistické vyhodnocování dat
2.-3. Příprava experimentů
4.-10. Realizace experimentální části závěrečné práce
11.-12. Prezentace a diskuse výsledků experimentální části práce
13. Zápočet