Detail předmětu

Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušování

FAST-DD62Ak. rok: 2018/2019

Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM, nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace, crack band model, nelokální mechanika kontinua.
Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny, rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu.
Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA a software SARA (stochastická lomová mechanika).

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Metoda konečných prvků, pružnost, plasticita, mechanika materiálu, numerické metody.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Haldar, S. Mahadevan: Reliability Assessment Using Stochastic Finite Element Analysis. John Wiley and Sons 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu
10. Základy mechaniky poškození
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA
12. Stochastická lomová mechanika
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA

Cíl

Znalost problematiky numerického modelování konstrukcí z kvazikřehkých materiálů (beton) po stránce teoretické.
Pochopení aspektů lokalizace přetvoření a vlivu velikosti.
Studenti získají představu o současných možnostech software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy materiálů z hlediska změkčení, úvod do konstitutivních materiálových modelů
2. Lineární lomová mechanika LEFM, lomová procesní zóna, možnosti LEFM
3. Nelineární lomová mechanika, lomově-mechanické parametry materiálu
4. Problematika lokalizace přetvoření, falešná citlivost na síť, omezovače lokalizace
5. Crack band model, nelokální mechanika kontinua
6. Konstitutivní vztahy pro beton a jiné kvazikřehké materiály
7. Fracture-plastic model, mikroploškový (microplane) model
8. Vliv velikosti na únosnost (rozměrový efekt), energetické a statistické příčiny
9. Rozbor vlivu velikosti u pevnosti v tahu za ohybu
10. Základy mechaniky poškození
11. Prezentace modelování pomocí software nelineární lomové mechaniky ATENA
12. Stochastická lomová mechanika
13. Prezentace modelování pomocí systému SARA