Detail předmětu

Geodézie

FAST-IE51Ak. rok: 2018/2019

Fyzikální a geometrické základy geodézie. Vývoj elektronických geodetických přístrojů. Teoretické principy činnosti elektronických teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů, družicových systémů a inerciálních systémů. Testování elektronických geodetických přístrojů. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření. Korekce výsledků měření a jejich redukce na zobrazovací plochy. Automatizace měření a zpracování geodetických dat. Integrované měřické systémy. Základy prostorové geodézie. Lokální a globální souřadnicové systémy. Geodetické úlohy v prostoru. Transformace souřadnic mezi různými systémy. Analýza kvality identických bodů a přesnosti výsledků měření. Analýza užívaných softwarových produktů pro všechny základní druhy geodetických prací. Metrologie v geodézii.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Znalost měřických a výpočetních postupů v geodézii. Vyrovnávání sítí a teorie chyb.

Doporučená nebo povinná literatura

Torge, W.: Geodesy. de Gruyter 2001
Vaníček, P., Krakiwski, E.: Geodesy: The Concepts. North Holland, Amsterdam 1980

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů.
2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu.
4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie.
5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.

Cíl

Konstrukce a testování pokročilých přístrojů a měřících systémů.
Analýza kvality měřených dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-P-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. obecné principy fyzikální a geometrické geodezie. Teorie a testování elektronických geodetických přístrojů.
2. Atmosférická refrakce a její vliv na geodetická měření.
3. Automatizace geodetických měřických a výpočetních postupů. Korekce a redukce dat na zobrazovací plochu.
4. Integrované měřící systémy. Principy třírozměrné geodezie.
5. Transformace souřadnic. Analýza kvality identických bodů a výsledků transformace.
6. Softwarové prostředky pro základní druhy geodetických prací, analýza. Metrologie v geodezii.