Detail předmětu

Chemie a technologie silikátových materiálů II

FCH-MCO_STSAk. rok: 2018/2019

Speciální keramické materiály na bázi oxidů, nitridů, boridů a karbidů, supravodivá keramika, speciální pojiva s definovanou mikrostrukturou, zeolity, materiály připravované za hydrotermálních podmínek, využití druhotných surovin v silikátových technologiích, technická keramika, studium vývoje vlastností pojiv, úloha povrchového náboje při zpracování pojiv, anorganické kovalentní sloučeniny křemíku-silany, halosilany, příprava organokřemičitých sloučenin, anorganické materiály pro přípravu kompozitů, skleněná vlákna.

Výsledky učení předmětu

tudent ovládá základní podmínky přípravy surovin a jejich zpracování v procesech výroby skla, keramiky a anorganických pojiv.

Prerekvizity

.Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie a chemického inženýrství

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988. (CS)
Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol.: Speciální technologie a materiály. Academia, Praha 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě vypracovaného projektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální keramické materiály
Skleněná vlákna
Dentální kompozity
Silikony
Superplastifikátory
MDF (Macro Defect Free) materiály
Zeolity
Přírodní hydrosilikáty
Umělecké tradice při výrobě skla a keramiky
Architektura a úloha chemické technologie silikátů

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalostí posluchačů magisterského studia oblasti chemie materiálů o poznatky pokročilých typů materiálů a způsobů jejich technologické přípravy skla ve vztahu k jejich termodynamickým vlastnostem, strukturou a užitným vlastnostem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Příprava projektů je průběžně kontrolovaná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor