Detail předmětu

Technická zařízení budov

ÚSI-ERTZBAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na komplexní vzdělání v oboru technických zařízení budov - zdravotně technické instalace, vytápění budov včetně zdrojů tepla, vzduchotechniku, chlazení a elektrotechnická zařízení. Teoretická část je doplněna také vzděláním v oblasti provozu a energetické certifikace budov.

Výsledky učení předmětu

Praktická znalost systémů TZB v budovách. Schopnost hodnocení systémů TZB ve fázi návrhu a provozu.

Prerekvizity

Základy stavební tepelné techniky a hydrauliky.

Doporučená nebo povinná literatura

VALÁŠEK. J. a kol. Zdravotně technická zařízení a instalace. Jaga, Bratislava, 2001 (CS)
Kol. Plynárenská příručka. GAS s.r.o., Praha, 1997 (CS)
POČINKOVÁ M.; TREUOVÁ L. Vytápění. ERA, Brno, , 2002 (CS)
RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. ERA 2004 (CS)
GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O.; HORKÁ, H. Vzduchotechnika. ERA 2005 (CS)
DAHLSVEEN, T.; PETRÁŠ, D.; HIRŠ, J. Energetický audit budov. Jaga Group, Bratislava 2003 (CS)
ASHRAE Handbook, ASHRAE 1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, 2003 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z písemné a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled a základní dělení technických zařízení budov
2. Zdravotně technické instalace - přípojky vody, vnitřní vodovody
3. Zdravotně technické instalace - kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace
4. Zdravotně technické instalace - přípojky plynu, vnitřní plynovody, plynové spotřebiče v budovách
5. Vytápění budov - otopné soustavy, zdroje tepla včetně obnovitelných
6. Vytápění budov - otopné plochy
7. Vytápění budov - regulace otopných soustav a spotřeba energie, předpisy pro vytápěn
8. Vzduchotechnika - předpisy pro větrání, soustavy větrání (přirozené, mechanické, hybridní), soustavy teplovzdušného vytápění
9. Vzduchotechnika - soustavy klimatizace, jednotky pro úpravu vzduchu
10. Vzduchotechnika - rozvody vzduchu, distribuční elementy, systémy zpětného získávání tepla
11. Strojní chlazení, hluk a vibrace VZT zařízení
12. Elektrotechnická zařízení
13. Energetické hodnocení budov a jejich certifikace, provoz a údržba systémů TZB

Cíl

Získání potřebných znalostí pro identifikaci a kategorizaci jednotlivých systémů technických zařízení budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor