Detail předmětu

Zkoušení vozidel

ÚSI-EDZKVAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku diagnostiky a zkoušení motorových vozidel s využitím moderních metod.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti znalosti z diagnostiky a zkoušení vozidel zaměřené na praktické činnosti týkající se provozu, údržby a oprav vozidel v kontextu s příslušnými právními předpisy. Student dokáže interpretovat aspekty zkoušení a diagnostiky motorových vozidel ve vazbě na funkce či dysfunkce motorových vozidel v rámci opravárenství a provozování motorových vozidel. Studenti si tak rozšíří znalosti získané v oblasti konstrukce vozidel a získají tak předpoklady pro posouzení zkoušek a diagnostických úkonů při provozování motorových vozidel.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány znalosti konstrukce motorových vozidel.

Doporučená nebo povinná literatura

VÉMOLA, A.: Diagnostika automobilů I, II, Littera, Brno 2006, ISBN 80-85763-31-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné vykonání kontrolních testů a úspěšné vypracování semestrální práce. Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Podmínkou pro konání ústní části je úspěšné vykonání části písemné.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy technické diagnostiky a zkoušení, základní pojmy a definice, principy, názvosloví, předpisy a normy pro motorová vozidla. Diagnostické systémy.
2. Druhy a podmínky provádění zkoušek, měření a vyhodnocování dat. Měřicí přístroje.
3. Základní vybavení specializovaných pracovišť, kontrola a hodnocení technického stavu vozidla na SME a STK, aplikace diagnostiky v provozu a údržbě vozidel.
4. Schvalování technické způsobilosti vozidel, homologační zkoušky, nárazové.
5. Hmotnostní parametry a výkonové vlastnosti vozidel, hospodárnost.
6. Diagnostika podvozkových částí vozidel – kontrola mechanismu řízení, geometrie řízení a zavěšení kol, vyvažování vozidlových kol.
7. Zkoušení brzd vozidel, předpisy, druhy zkušeben. Brzdná zkouška vozidla s decelerometrem – metodika, vyhodnocení.
8. Diagnostika a zkoušení odpružení vozidel - pružiny, tlumiče.
9. Obecné zásady diagnostiky motorů, diagnostika zážehových motorů.
10. Diagnostika vznětových motorů, evropská palubní diagnostika (EOBD).
11. Zkoušení převodových ústrojí. Tribotechnická diagnostika.
12. Životnostní zkoušky vozidel, aktivní a pasivní bezpečnost. Kontrola a vady lakovaných povrchů vozidel.
13. Problematika zkoušení ovladatelnosti vozidel, zkoušky směrové stability vozidla.

Cíl

Studijním cílem předmětu je připravit odborníky v řídících funkcích na různých úrovních k rozhodovacím aktivitám v oblasti automobilové techniky, zejména pro její provoz, údržbu, diagnostiku a opravy, se kterými zkoušení a diagnostika vozidel bezprostředně souvisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor