Detail předmětu

Udržitelná doprava

ÚSI-EDUDOAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na v současné době velmi aktuální problematiku a to hodnocení vlivu dopravy na jednotlivé složky životního prostředí, vč. zdraví člověka.

Prerekvizity

Základní znalosti středoškolské matematiky, fyziky, chemie a biologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Udržitelná doprava a indikátory udržitelného rozvoje
2. Aplikace zásad udržitelné dopravy
3. Environmetální a zdravotní rizika dopravy
4. Bezpečná doprava
5. Monitorování stavu životního prostředí a využití informačních systémů
6. Systémy managementu v dopravě
7. Externality v dopravě a jejich řešení
8. Smart City a inteligentní dopravní systémy
9. Posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí
10. Kvalita života v kontextu dopravního plánování
11. Úvod do sociologie dopravy
12. Analýza, posouzení a ošetření rizik v dopravě
13. Hygienické požadavky na pracovní prostředí a nemoci z povolání v dopravě

Cíl

Studijním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti o pojetí udržitelné dopravy, naučili se aktivně vyhledávat a ošetřovat rizika související s provozem vozidel a v souladu s platnou právní úpravou uměli při praktických činnostech v dopravě minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor