Detail předmětu

Diplomový seminář EID

ÚSI-EDDISAk. rok: 2018/2019

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen vedoucím DP na základě zpracované části práce. Zpravidla by měly být zpracovány rešerše a celá teoretiská část práce. Podorbnější podmínky udělení klasifikovaného zápočtu stanoví vedoucí práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem semináře je seznámit studenty v prvních týdnech s podmínkami zpracování siplomové práce (rozsah, šablona, způsob citování apod.) a nsáledně slouží jako časový prostor pro konzultaci studentů s vedoucími jejich DP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný