Detail předmětu

Oborový ateliér II - Fotografie - letní

FaVU-B2FO-LAk. rok: 2018/2019

Semestrální práce – “Rekonstrukce / Interpretace 2”
psaní eseje
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)
+ Spontánní cvičení (úkoly budou zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu. Schopnost pracovat s kontextem.

Prerekvizity

Otevřená komunikace pro vzájemnou spolupráci. Zájem o duchovní přístup k fotografování. Přijetí cílů a úkolů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní podílení se na ateliérové výuce a na konzultacích. 80% účast na ateliérové výuce a projektech je rozhodující pro zápočet z předmětu. Je zapotřebí dodržovat uzávěrky na splnění povinností, jako jsou ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práce. U zkoušky je nutné obhájit výsledky tvůrčí činnosti z uplynulého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestrální práce – "Rekonstrukce / Interpretace 2"
Po konzultaci s vedoucím ateliéru student si vybere jednoho fotografa, o jehož tvorbě napíše esej a pokusí se vystihnout její hlavní aspekty. Student rovněž musí umět vysvětlit motivaci svého výběru. Na základě toho student vytvoří sérií fotografií na bázi estetického, obsahového, formálního a technického přístupu vybraného autora.
Každý týden se budou konat povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Student je veden k veřejnému prezentování výsledku své práce.
V průběhu vyučování témata, zadání semestrální práce a úkolů se mohou měnit.

Cíl

Analýza fotografického obrazu, chápání estetiky a obsahu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná, povinná je docházka 80%. Náhrada zmeškané výuky je prováděna individuálními konzultacemi nad rámec výuky stanovené rozvrhem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AFO , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor