Detail předmětu

Oborový ateliér I - Fotografie - zimní

FaVU-B1FO-ZAk. rok: 2018/2019

Cvičení:
Camera obscura, fotogram, koláž
+ Spontánní cvičení (úkoly zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)
Semestrální práce - dobrá/špatná fotografie
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti umožní studentům prostřednictvím Oborového ateliér Fotografie I. v maximální možné míře zvládnout černobílou analogovou technologie negativ positiv, prakticky se seznámit s vybranými historickými fotografickými technikami, prací s Camerou obscurou, v ateliérové práci prostřednictvím základních principů osvětlování, exponometrie a senzitometrie a práce s středo-velkoformátovým fotografickým přístrojem. Vše s důrazem na tvůrčí a kreativní projev.

Prerekvizity

Zájem o médiu, spolupráci a duchovní přístup k fotografování. Znalosti o digitálních a analogových technikách. Maximální oddanost oboru a sebepoznání.

Doporučená nebo povinná literatura

Arnheim, Rudolf: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. University of California Press, Berkeley, 1974 (EN)
Barthes, Roland: Světlá komora - poznámky k fotografii, Agite/Fra, 2005 (CS)
Berger, John: O pohledu, Agite/Fra, 2009 (CS)
Birgus, Vladimír Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha, KANT, 2005 (CS)
Rosenblum, Naomi: A World History of Photography, New York, 1989 (EN)
Sontagová, Susan: O fotografii, Barrister & Principal, Paseka, 2002 (CS)
Warner Marien, Mary: Photography: A Cultural History, Laurence King Publishing, London, 2002 (EN)
Wells, Liz (ed.), Photography: A Critical Introduction, London and New York: Routledge, 2nd edn, 2000 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Úvodní seminář, činnosti spojené s budováním týmu, diskuse s cílem analyzovat důvody proč studovat fotografii.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní podílení se na ateliérové výuce a na konzultacích. 80% účast na ateliérové výuce a projektech je rozhodující pro zápočet z předmětu. Je zapotřebí dodržovat uzávěrky na splnění povinností, jako jsou ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práce. U zkoušky je nutné obhájit výsledky tvůrčí činnosti z uplynulého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zaměříme se na základy analogové fotografie, formálních a technických aspektů. Součástí výuky budou cvičení, semestrální zadání a vlastní tvorba studentů.
Semestrální práce - dobrá/špatná fotografie
Každý týden se budou konat povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad tvorbou.

Cíl

Základní zkušenosti s klasickou analogovou fotografií po technické stránce a mít ponětí o specifickém přístupu, odlišujícím ji od fotografie digitální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná, povinná je docházka 80%. Náhrada zmeškané výuky je prováděna individuálními konzultacemi nad rámec výuky stanovené rozvrhem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor