Detail předmětu

Kompozity II

FCH-DCO_KOMAk. rok: 2017/2018

Témata zahrnují pokročilá témata z mechaniky kompozitů, mikromechanika, makromechanika, lomová mechanika kompozitů, rázové chování a únava. Speciální důraz je kladen na pochopení vztahů mezi vlastnostmi kompozitu, architekturou výztuže a stavem mezivrstev na rozhraní výztuž-matrice. Pozornost je věnována i přírodním kompozitům a víceúrovňovým multifunkčním kompozitům. Nanokompozity.

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

F.R.Jones: Handbook of Polymer-Fibre Composites, ISBN 0-470-23373-7, 1994 (CS)
B.T.Astrom: Manufacturing of Polymer Composites, ISBN 0412819600, 1997 (CS)
M.Xantos: Functional Fillers for Plastics, ISBN 3-527-31033-9, 2004 (CS)
R.Rothon: Particulate Fillers for Polymers, 2001 (CS)
S.N.Bhattacharya, R.K.Gupta, M.R.Kamal: Polymer nanocomposites-Theory and Practise, 2007 (CS)
M.T.J.Pinnavaia, G.W.Beall: Polymer-clay nanocomposites, Wiley-VCH, Chichester, 2000 (CS)
G.W.Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály, Scentia, ISBN 978-80-86960-29-6, 2009 (CS)
R.P.Wool, X.S.Sun: Bio-based polymers and composites, ISBN 0-12-763952 7,2005 (CS)
F.L.Matthews and R.D.Rawlings: Composite materials, Engineering and Science, 1993 (CS)
Kelly, C.Zweben: Comprehensive Composite Materials, Vol. 2, Polymer Matrix Composites, ISBN 0-08-043720-6,2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Charakterizácia kompozitných materiálov s kovovou, keramickou a polymérnou matricou.
Polymérne kompozitné materiály (PKM) - vlastnosti, výroba, aplikácie.
Vláknité PKM - vlastnosti, výroba, využitie. Vplyv obsahu, geometrie a orientácie vlákien na vlastnosti PKM. Charakterizácia, výroba, vlastnosti vlákien používaných na výrobu PKM. Technologické postupy výroby vláknitých PKM s reaktoplastickou a termoplastickou matricou, nové trendy v oblasti výroby a spracovania.
PKM s disperznými plnivami. Úloha plniva, matrice a medzifázového rozhrania. Faktory ovplyvňujúce fyzikálno-mechanické a reologické vlastnosti. Anorganické a organické plnivá používané na výrobu disperzných PKM. Fyzikálna a chemická modifikácia plnív. Výroba a spracovanie, hnetacie zariadenia a spracovateľské technológie. Aplikácie.
Polymérne nanokompozity - výroba, vlastnosti, aplikácie. Prírodné nanoplnivá používané na prípravu polymérnych nanokompozitov - štruktúra, vlastnosti, modifikácia. Syntetické nanoplnivá - príprava, vlastnosti, funkcionalizácia.
Nové typy extrémne pevných organických a anorganických vlákien pre PKM. Ekologické a ekonomické aspekty ďalšieho rozvoja PKM. Recyklácia PKM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_MCH_4 doktorský

    obor DPCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DKCP_MCH_4 doktorský

    obor DKCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný