Detail předmětu

Moderní přístupy v materiálových vědách

FCH-DCO_MPMAk. rok: 2017/2018

Vztahy mezi vlastnostmi a chemickou strukturou materiálu. Struktura krystalických materiálů. Vodiče, isolanty, polovodiče. Konstrukční materiály. Kovové materiály, keramické materiály, amorfní materiály-sklo, polymerní materiály, kompozity. Laky. Termodynamika a kinetika přípravy materiálů. Způsoby přípravy materiálů vysokoteplotními procesy, příprava prekurzorů, slinování, krystalizační procesy, sol gel metody. Využití biologických materiálů v moderních technologiích a úloha proteinů při výstavbě struktury. Materiály se specifickými chemickými, mechanickými, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi. Klíčové problémy současného rozvoje moderních materiálů. Akumulace energie. Materiály pro diagnostiku a terapii v humánní a veterinární medicíně.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z oblasti struktury, přípravy a vlastností moderních materiálů.

Prerekvizity

Základní znalosti z organické, anorganické a fyzikální chemie.

Literatura

J. Šesták, Z. Strnad, A. Tříska, Speciální technologie a materiály, Academia, Praha, 1993 (CS)
S. A. Jenekhe, K. J. Wynne, Photonic and optoelectronic polymers, American Chemical Society, Washington, 1995 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vztah mezi chemickou strukturou a vlastnostmi materiálů
Krystalické materiály
Vodiče, isolanty a polovodiče připravené na anorganické a organické bázi
Keramické materiály, kompozity, polymery, sklo
Termodynamika přípravy materiálů
Vysokoteplotní procesy přípravy materiálů
Sol gel metody
Biologické materiály v moderních technologiích
Materiály se specifickými chemickými a mechanickými vlastnostmi
Materiály se specifickými elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi
Akumulace energie
Materiály pro diagnostiku a terapii v medicíně
Nové materiály a současnost

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s novými materiály, technologiemi jejich přípravy a jejich využití v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHM_4 doktorský

  obor DKCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHM_4 doktorský

  obor DPCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHM_4 doktorský

  obor DPAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_CHM_4 doktorský

  obor DKAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný