Detail předmětu

Moderní síťové technologie

FEKT-DTK1Ak. rok: 2017/2018

Obsahem předmětu Moderní síťové technologie jsou informace z oblasti telekomunikací a datové sítě, s užším zaměřením na nejaktuálnější části této problematiky. Obsah předmětu je rozdělen na tři části. První část slouží k poskytnutí širších znalostí z oblasti telekomunikačních sítí všem studentům doktorského studia. V této části jsou zopakovány základní pojmy používané v oblasti telekomunikací, dále je rozebrána problematika vrstvové architektury datových sítí, dále jsou probrány techniky přístupových metod ke sdílenému přenosovému kanálu a techniky přepínání a směrování. Jsou zde také probrány technické aspekty nejrozšířenějšího typu datových sítí - Ethernet, především nové trendy v oblasti robustnosti sítí Ethernet, virtualizace sítí a pronikání technologie Ethernet do oblastí přístupových a rozsáhlých sítí. Také jsou zde zmíněny starší a méně známé technologie, jako Token Ring, FDDI a DQDB. Rozebrány jsou i techniky podpory kvalitativních požadavků služeb na různých úrovních vrstvového modelu. Další oblastí jsou bezdrátové datové sítě dle skupiny standardů IEEE 802.11. Popis služeb a protokolů vyšších vrstev je zaměřen na protokolovou sadu TCP/IP, technologie poskytování multimediálních služeb a problematika moderních mobilních sítí jsou rozebrány ve třetí části.

Výsledky učení předmětu

Získání rozsáhlého pohledu na problematiku moderních síťových technologií s podrobnějším zaměřením na problematiku referenčních modelů, přístupových metod a směrování. Předmět dále zahrnuje seznámení s problematikou zajištění kvality služeb, skupinového vysílání a bezdrátových přenosových technologií.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti telekomunikační techniky a informatiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Telekomunikační sítě – klasifikace sítí, okruhově spojované a paketově přepínané sítě, konvergence síťových technologií, integrace služeb.
- Telekomunikační služby – dělení služeb, požadavky, popis služeb. Konvergence sítí a integrace služeb – důvody, podmínky, techniky přenosu dat.
- Referenční model ISO/OSI – vrstvy, jejich funkce. Spojově orientované a nespojově orientované služby, spolehlivé a nespolehlivé služby.
- Kabelážní systémy. Kanálové kódování dat. Techniky sdílení společné přenosové kapacity, přístupové metody.
- Datové sítě – charakteristika, sítě LAN – typy, vlastnosti, topologie, prvky sítě. Výpočetní architektury v datových sítích: terminál-server, klient-server, peer-to-peer. Síťové aplikace.
- Propojovací prky sítí – opakovače, rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače, brány. Směrovací mechanismy v sítích LAN a WAN.
- Sítě Ethernet - 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s, 10Gb/s, 40/100 Gb/s – popis, standardy, přístupová metoda, síťové karty, formáty rámců. Robustnost sítí Ethernet – protokol STP (Spanning Tree Protocol). Virtuální sítě LAN (VLAN) – typy, správa. Další síťové technologie - Token Ring, FDDI, DQDB.
- Podpora požadavků na QoS – klasifikace paketů, prioritní fronty, principy plánovačů paketů; Systém integrovaných služeb IntServ, systém diferencovaných služeb DiffServ, MPLS.
- Bezdrátové sítě LAN – architektury, rodina standardů IEEE 802.11 - přístupové metody, struktura rámce, fyzická vrstva různých standardů, komunikační procedury, bezpečnost,
- Vrstvový model TCP/IP – popis, adresování, protokoly ARP, BOOTP, DHCP
- Směrování – protokoly IP, ICMP, RIP, OSPF, jmenný systém - DNS. Transportní protokoly - TCP, UDP.
- Technologie VoIP – principy, architektury, H.323, SIP.
- Správa sítě - model agent-manažer, databáze MIB, protokol SMNP, aplikace pro správu.

Cíl

Seznámit zájemce s aktuálním stavem vývoje v oblasti síťových technologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor