Detail předmětu

Zkouška z angličtiny před státní doktorskou zkoušku

FEKT-DQJAAk. rok: 2017/2018

Jedná se o nepovinný předmět, v jehož rámci se doktorandi připravují ke zkoušce z anglického jazyka. Složení této zkoušky je podmínkou k připuštění doktoranda ke státní doktorské zkoušce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá všechny čtyři jazykové dovednosti a je schopen jazyk používat ve své odborné profesi.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni.

Literatura

Krhutová Milena: Parameters of Professional Discourse, Tribun-EU, 2009
Vince Michael: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994
Studijní materiály UJAZ pro doktorandy
Leki, Ilona: Academic writing, CUP, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu na základě e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení tří částí písemné zkoušky. Každá část musí být absolována nejméně na polovinu stanovených bodů. Součástí zkoušky je poslech, test gramatických struktur a čtení s porozuměním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) analýza odborného textu
2) poslech a metody porozumění
3) reprodukce textu
4) funkce jazyka, gramatické struktury
5) obtížná slova, srovnání s češtinou
6) Akademická angličtina
7)Psaní ve vědě a technice
8) Presentace - subskills
9) Presentace
10)Žánry angličtiny ve vědě a technice
11)Poslech univerzitních přednášek
12)Psaný diskurz
13) Opakování

Cíl

Dosáhnout úrovně odpovídající B2 Evropského referenčního rámce ve všech dovednostech tj. mluvení, čtení, psaní, poslech a používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

jiná forma výuky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný