Detail předmětu

Reading Skills

FEKT-CJA2Ak. rok: 2017/2018

Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění angl.textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (běžných, populárně vědeckých a odborných), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si zlepší čtecí dovednosti (naučí se požívat scanning, skimming, intensive reading, odhadování významu z kontextu), tím si zlepší porozumění anglickým odborným textům a rozšíří si běžnou i odbornou slovní zásobu. Absolventi budou schopni porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat různé druhy odborných textů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti anglického jazyka na úrovni XAN4.

Doporučená nebo povinná literatura

T.Hutchinson:English for Technical Communication,Longman
E.Glendinning: Oxford English for Information Technology, Oxford University Press
E.Glendinning:Electrical and Mechanical Engng.,Oxford University Press
BBC English Magazine
Autentické materiály z tisku a z internetu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Dva zápočtové semestrální testy (za zimní a za letní semestr) tvoří 40% celkového hodnocení, každý za maximálně 20 a minimálně 10 bodů.
Závěrečná zkouška o třech částech tvoří 60% celkového hodnocení dvousemestrálního kursu a studenti v ní prokáží schopnost porozumět třem různým typům odborných textů, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace v nich obsažené (60 points maximum and 30 points minimum)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zimní semestr
1.Úvod, dotazník, program
2. analýza dotazníku, teorie, techniky čtení
3. až 11. scanning, skimming, intenzivní čtení,cvičení rozšiřující slovní zásobu, technické texty k ekologii, IT, komunikacích,CV,job interview
12. opakování
13. semestrální test

Letní semestr
1. Úvod, program LS, teorie čtení
2. až 11. rozšiřování slovní zásoby, info o britském tisku, matematické výrazy, rekonstrukce neúplných textů, čtení pro hlavní myšlenku
12. opakování
13. semestrální test

Cíl

Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému textu.
Seznámení se s různými texty a technikami čtení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor