Detail předmětu

English for bachelors- pre-intermediate 1

FEKT-CAN1Ak. rok: 2017/2018

Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně, tak i plynně. Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Gramatika až po předpřítomný čas
Rozšíření slovní zásoby
Uplatnění všech čtyř jazykových dovedností v kontextu
Angličtina v každodenních situacích

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia angličtiny na střední odborné škole nebo jako druhého jazyka na gymnáziu.

Doporučená nebo povinná literatura

Essential Grammar in Use.With answers.R.Murphy.Cambridge University Press,1990.
Angličtina pro jazykové školy I Peprník,Zárubová,Nangonová.SPN Praha,1986.
Samostatná domácí příprava:www.feec.vutbr.cz/et
Liz Taylor:International Express Pre-Intermediate. New edition. Student's Book. Units 1 - 6
222 cvičení z anglické mluvnice.S klíčem.V.Juránková,E.Sládková.MC nakladatelství Brno,1993.
Soubor technických odborných textů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Unit 1:Opakování slovesných časů-tvoření otázek,specifika slovních druhů,předávání osobních údajů.
2.Unit 2:Přítomný čas prostý a průběhový-specifika. Skupiny sloves.Navazování kontaktů.
3.Unit 2:Dokončení-pevná slovní spojení,umění konverzace.popis a charakteristika firmy.
Unit 3:Minulý čas-vysvětlení a základní procvičení.
4.Unit 3:Dokončení-prostý minulý versus průběhový minulý čas,slovotvorba,předložkové výrazy času,tvoření záporných významů pomocí předpon.Způsoby trávení volného času.
5.Unit 4:Vyjadřování budoucnosti-procvičování.Ubytování se v hotelu.
6.Unit 4:Dokončení-slova a symboly.Písemná komunikace - různé druhy.Pobyt v hotelu.
7.Review Unit A:opakování lekcí 1-4.Půlsemestrální test.
8.Unit 5:Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména,vyjadřování množství-procvičování.Stravování.
9.Unit 5:Pevná slovní spojení.Životní styl-srovnání velkoměsta a venkova.V restauraci.
10.Unit 6:Stupňování přídavných jmen,synonyma a antonyma,procvičení.Cestování.
11.Unit 6:Pevná slovní spojení z oblasti cestování.Změny ve společenském životě.
12.Unit 6:Dokončení-sjednávání schůzek.Závěrečné shrnutí a opakování.
13.Semestrální test.

Cíl

Prohloubení schopnosti porozumění angličtině a rozšíření schopností používat tento jazyk jako prostředek komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor