Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Kresba a grafika - zimní

FaVU-M1GR-ZAk. rok: 2017/2018

Ateliér se opírá o kresbu a grafiku, ze kterých čerpá, rozvíjí je a přeskupuje do jiných médií. Nevyhraňujeme sa dogmaticky či konzervativně, nepřemýšlíme a netvoříme v zaužívaných hranicích. Tým sa projevuje nejen v atmosféře vzájemné spolupráce a pomoci, která v ateliéru vládne, ale i v pořádku / "ateliérovém řádu".
VÝSTAVA_KNIHA_PROJEKT / kvalitní ambiciózní projekty studentů nezůstávají bez povšimnutí. Podporujeme možnosti jejich prezentace formou výstav, publikací a jiných formátů.

Výsledky učení předmětu

Kvalitní umělecké projekty/realizace napříč výtvarnými médii/spolupráce na uměleckých projektech s dalšími umělci ci jinými profesemi/meziborové přesahy/kontextualizace vlastní tvorby v rámci současné umělecké scény/schopnost verbalizace vlastních tvůrčích konceptů/odborné uvedení do problematiky vystavování současného umění/prvotní participace na společných/samostatných výstavních projektech

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.

Doporučená nebo povinná literatura

Emma Dexter, Vitamin D: New Perspectives in Drawing (EN)
Vladimír Kokolia, Slovník Grafiky 2, 2008 (CS)
Časopis X (SK)
Tomáš Pospiszyl, Asociativní dějepis umění (CS)
Karel Císař, Abeceda věcí (CS)
W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu (CS)
Edwin Carels, Kate Macfarlane, Graphology / drawings from automatism and automation (EN)
Petra Lange-Berndt, Materiality (EN)
Omar Kholeif (ed.) You Are Here. Art Afer the Internet (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná a kontinuální ateliérová práce na vlastním magisterském projektu, pravidelné ateliérové konzultace s vedoucím ateliéru (každý týden), participace na společných ateliérových projektech, aktivní účast na pravidelných ateliérových kritikách (obvykle 2x za semestr), účast na společných ateliérových workshopech, mimoškolní umělecké aktivity, prezentace semestrální práce před komisí, prezentace semestrální práce v rámci dnů otevřených dnů Enter FaVU.

Cíl

Nezabíjíme individuality, ale učíme se poslouchat a diskutovat, přijímat a rozvíjet myšlenky a odevzdávat své znalosti ďalším. Cílem je autonomní tvůrce schopný přispět k diskurzu současného umění. Praktickým cílem je rozvíjení tvůrčích schopností v médiu kresby a grafiky s důrazem na znalost kontextu současné umělecké scény.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná pravidelná konzultace semestrální práce v ateliéru, aktivní účast a prezentace ateliérové práce na pravidelných ateliérových kritikách, účast na ateliérových workshopech, průběžná práce na magisterském projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor