Detail předmětu

Etika podnikání

FEKT-XEPOAk. rok: 2017/2018

Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti vysvětlují některé základní pojmy podnikatelské etiky, definují implementaci etiky do firemního prostředí. Diskutují aktuální negativní etické jevy s ekonomickým rozměrem ve společnosti. Demonstrují kulturní a ekonomické odlišnosti v rámci Evropy, popř. i dalších zemí. Charakterizují důležité pojmy a skutečnosti právního prostředí České republiky. Na modelových příkladech praktikují dovednosti z různých oblastí etikety.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Literatura

John Mole: Jiný kraj, jiný mrav, Praha 1995
Antonín Langer: Úspěch veřejné promluvy, Praha 1993
Tuma, M.: Úspěšnost jednání podnikatelů. EPP. Práha 1994
časopis Profit a Ekonom
Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání, Management Press
Šroněk, I.: Kultura v mezinárodním podnikání, Grada, Praha, 2002
Šťastný, V.: Etiketa aneb společenské chování v profesním styku, ASPI, Praha, 2005
Kolektiv autorů: Manažerská etika II. + III. díl, ECONOMIA, Praha, 2001+2002
Dytrt, Z.: Etika v podnikatelském prostředí, Grada Publishing, Praha, 2006
Rolný, I., Lacina, L.: Globalizace, etika, ekonomika, nakl. Jan Piszkiewicz, Věrovany, 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přednáška, diskuse, jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za zpracování eseje na předem dané téma a aktivní přístup při diskusích na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Pojem etika - obecný a ekonomický význam
2.Firemní identita, kultura, image jako prostředky implementace etiky do firemního prostředí
3.Projevy neetického chování - korupce,praní špinavých peněz
4.Aspekty etického chování v mezinárodním podnikatelském prostředí
5.Podmínky pro podnikání v Evropě, kulturní odlišnosti
6.Právní aspekty podnikání
7.Komunikační dovednosti
8.Etiketa

Cíl

Studenti budou schopni lépe zhodnotit konkrétní situace v podnikatelském prostředí v České republice, ale i v zahraničí. Na základě příslušného zhodnocení pak odvodí svůj vlastní názor na danou situaci. Dále, charakterizují strukturu právního systému v ČR a odvodí svá případná laická stanoviska v právní oblasti. Budou schopni aplikovat postupy v oblasti etikety, ať při běžném lidském kontatku či při speciálních příležitostech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor