Detail předmětu

Služby telekomunikačních sítí

FEKT-MSTSAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními sítěmi. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
- teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
- zdůvodnit současný stav využití ISDN,
- shrnout vlastnosti ISDN,
- srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
- posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
- navrhnout signalizaci pomocí SS7,
- kategorizovat kvalitu služeb QoS,
- posoudit možnosti IPv6 v zajištění QoS,
- srovnat možnosti směrování v síťových prvcích,
- naplánovat emulaci LAN,
- posoudit služby přenášené po energetické síti a kabelové televizi,
- praktikovat prostředí MySQL,
- analyzovat LAN,
- konfigurovat Jabber server,
- odhadovat bezpečnost sítě.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí,
- definovat vlastnosti sítí typu Ethernet,
- pojmenovat zákonitosti IPv4,
- vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb,
- aplikovat znalosti z povinného předmětu Teoretická informatika.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Literatura

STARR, T., CIOFFI, J.M., SILVERMAN, P.J.: Understanding Digital Subscriber Line technology. Prentice Hall, London 1999.
BLACK, V.: Voice over IP. Prentice Hall, London 2002.
GRIFFITHS, J.M.: ISDN Explained. John Wiley, New York 1999.
GILLESPIE, A.: Broadband Access, Technology, Interfaces and Management. Artech House, London 2001.
ŠKORPIL,V.: Služby telekomunikačních sítí. VUT, Brno 2014.
SIEGMUND, G., PRAGER, E.: ATM-technika pro širokopásmové sítě ATM. Hutig-Beneš, Praga 1997.
BLUNÁR,K., VACULÍK,M.: Digitálne siete integrovaných služeb, VŠDS, Žilina 1996.
ODOM,W., HEALY,R., MEHTA,N. Směrování a přepínání sítí. CPress, Brno 2009.
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Efektivní využití přenosu informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO
ŠKORPIL, V., ENDRLE, P., KAPOUN, V. Services of Telecommunication Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Součástí je projekt a prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-5 bodů za aktivitu v laboratořích.
0-5 bodů za aktivitu v počítačových cvičeních.
0-20 bodů za vypracování individuálního projektu navržení MySQL databáze
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice služeb komunikačních sítí se zaměřením na kvalitu služby, IPv6, řízení síťových prvků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi.
2. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru.
3. Služby ISDN. Základní i primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S0, napájení terminálů.
4. Asynchronnímu přepravnímu způsobu ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model.
5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7.
6. Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4.
7. Kvalita služeb QoS.
8. IP a ATM, komunikační principy.
9. Principy fungování aktivních síťových prvků - směrovačů, přepínačů a služby, které v síti poskytují.
10. Layer 3 switching, peer-to-peer multilayer mapping, integrace ATM/IP, nespojově orientovaná služba, clasical IP over ATM (CLIP) a jeho další vývoj.
11. Emulace LAN, private network - to - network interface (PNNI).
12. Umělá inteligence pro řízení priorit v síťových prvcích.
13. Přenos dat a s tím související služby po energetické síti a kabelové televizi.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních sítí, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
  obor V-IBP , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor