Detail předmětu

Zpracování vícerozměrných signálů

FEKT-BZVSAk. rok: 2016/2017

Předmět Zpracování vícerozměrných signálů se věnuje jednorozměrným časovým signálům a dvourozměrným obrazovým signálům. Hlavní náplní předmětu jsou metody a postupy pořízení a číslicového zpracování signálů a obrazů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen navrhnout a implementovat algoritmy a metody zpracování jednorozměrných časových a dvourozměrných obrazových signálů.

Prerekvizity

V předmětu Zpracování vícerozměrných signálů jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Korekvizity

MPOV - Počítačové vidění

Doporučená nebo povinná literatura

Sonka M., Hlavac V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2008. ISBN 978-0-495-08252-1. (EN)
Russ J.C.: The Image Processing Handbook. CRC Press 1995. ISBN 0-8493-2516-1. (EN)
Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění. Grada 1992. ISBN 80-85424-67-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning (Midas).

Způsob a kritéria hodnocení

V předmetu Zpracování vícerozměrných signálů jsou bodově hodnocena týdenní počítačová cvičení (10x4 body) a závěrečná písemná zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů v obou částech výuky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do zpracování signálů a obrazů.
2. Diskrétní obraz.
3. Reprezentace a vlastnosti obrazových dat.
4. Jasové transformace.
5. Geometrické transformace.
6. Filtrace šumu a poruch.
7. Detekce hran a rohů.
8. Integrální transformace I.
9. Integrální transformace II.
10. Matematická morfologie.
11. Barevné modely.
12. Formáty obrazových souborů.

Cíl

Předmět je rozdělen na dvě části, diskrétní signály a diskrétní obrazy. V první části jsou studenti seznámeni se základními pojmy zpracování signálů, teorií vzorkování a rekonstrukce a číslicovými filtry se zaměřením na pozdější rozšíření na vícerozměrné, zejména obrazové signály. Obsahem druhé části předmětu jsou pak diskrétní obrazy, konkrétně geometrické a jasové transformace, integrální transformace, gradientní operátory, metody matematické morfologie a základní náhled do segmentace, popisu a klasifikace obrazu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor