Detail předmětu

Výpočetní technika v automatizaci

FEKT-BVTAAk. rok: 2016/2017

Kurs je zaměřen na seznámení se základy programu MATLAB, modelování jednoduchých úloh, základy programu Simulink a na demonstrační úlohy.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí používat program MATLAB/Simulink, který je základním referenčním simulačním programem na světových universitách. Získané znalosti budou dále využívat při vypracovávání protokolů, úkolů a projektů. Po absolvování kursu získají představu o možnostech využití výpočetní techniky při řešení typických problémů v automatizaci i v technické praxi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Především - matematika (maticový počet) a fyzika.

Doporučená nebo povinná literatura

PIVOŇKA, P. Výpočetní technika v automatizaci, 75 s. Brno: 2003. s. 1 ( s.) (CS)
Noskievič, P.:Modelování a identifikace systémů. Montanex, 1999 (CS)
http://www.humusoft.cz/events/www-seminars/ (CS)
https://matlabacademy.mathworks.com/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují domácí přípravu a cvičení na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocené aktivity během semestru:
1. Průběžné testy (6 x 5b)
2. Zkušební test MATLAB (cca 35b)
3. Zkušební test MATLAB+SIMULINK (cca 35b)
Max. 100 bodů. Posluchač dostane zápočet při získání minimálně 50-ti z celkových 100 bodů. Současně musí z jednotlivých součástí hodnocení (každé aktivity body 1-3 výše) získat minimálně 30 % bodů.
Veškeré bodované aktivity probíhají během semestru a nekoná se opravný termín.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Počítačová cvičení:
1) Organizace kurzu. Seznámení se učebními zdroji. Seznámení s prostředím matlab (spušení, adresářová struktura, práce z domu, okna a pracovní mody). Základní příkazy a proměnné.
2) Datové typy a proměnné, load save, m-soubor
3) indexace, operátory, větvení programu, cykly,
4) Operace s maticemi
5) skripty a funkce
6) řetězce, soubory
7) test 1
8) grafika 2D a 3D
9) simulink - tvorba schematu, parametry simulace
10) simulink - modelování diferenciálních a diferenčních rovnic
12) test 2
11) 13) svátky

Cíl

Seznámení studentů se základním programovým vybavením, které se používá k řešení problémů automatizace a s použitím simulačních programů při řešení konkrétních úkolů a projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor