Detail předmětu

Prostředky průmyslové automatizace

FEKT-BPPAAk. rok: 2016/2017

Přehled automatizačních prostředků, procesní instrumentace a standardizovaných rozhraní. Akční členy, řídicí úroveň a operátorská úroveň řízení. Systémy pro řízení výroby. Přehled kůmyslové komuikace, průmyslové sběrnice a sítě. Průmyslový Ethernet. Základy systémů reálného času.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student je schopen:
- Rozdělit a popsat automatizační prostředky podle funkce v automatizačním systému
- Popsat strukturu servomechanizmů, krokových motorů
- Rozdělit a charakterizovat pneumatické pohony, včetně regulačních armatur
- Popsat referenční model ISO/OSI a jeho vrstvy
- Vyjmenovat základní průmyslové sběrnice
- Popsat komunikaci CAN
- Určit základní vlastnosti Foundation Fieldbus a PROFIBUS
- Definovat výhody a nevýhody průmyslového Ethernetu
- Určit základní vlastnosti sítě PROFINET a Ethernet/IP
- Vyjmenovat vlastnosti operačního systému reálného času
- Definovat pojmy deadline, včasnost, task,thread, proces, deadlock
- Znát základní parametry pro rádiovou komunikaci
- Vyjmenovat a charakterizovat standardy odvozené od IEEE 802.15.4

Prerekvizity

Absolvování kurzu "Programovatelné automaty".

Doporučená nebo povinná literatura

Lendryová L.- Pavelek M.: Návrh procesních systémů, Ostrava, 1996 (CS)
Zezulka F.: Prostředky průmyslové automatizace. VUTIUM, 2004 (CS)
Zezulka F., Fiedler P., Bradáč Z.: Prostředky průmyslové automatizace, elektronické texty (CS)
Zezulka F., Hynčica O.: Průmyslový Ethernet - Automa 2007/8, separáty (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači v laboratoře. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů za cvičení
až 70 bodů za zkoušku

Pro získání zápočtu:
Odevzdání technické zprávy samostatné práce
Minimálně 15 bodů z laboratoří

Pro uznání zkoušky:
Minimálně 35 bodů ze 70 možných bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
Úvod do automatizačních prostředků
Procesní instrumentace
Standardizovaná rozhraní
Akční členy hydraulické a pneumatické
Řídicí členy - PC a IPC, PLC, DCS, průmyslové regulátory, vestavné systémy, jednoúčelové řídicí členy
Operátorská úroveň řízení
Systémy řízení výroby MES a ERP
Úvod do průmyslové komunikace
Základní parametry vybraných sítí 1 (RS.485: Profibus, CAN: DeviceNet)
Základní parametry vybraných sítí 2 (AS-i, LonWorks, Modbus-485, Modbus/TCP, HART)
Principy průmyslového Ethernetu (Profinet, Ethernet/IP)
Systémy reálného času I
Systémy reálného času II

Laboratorní cvičení
1. týden: Úvodní hodina
2. týden :Úvod do ControlWebu
3. týden: Úvod do TIA portálu
4. týden komunikace s PLC a ControlWebem přes Ethernet (Client/Server)
5.-12.týden: Projekt - řízení, vizualizace portálového jeřábu.
13.týden: Odevzdání projektu.

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům přehled o celém spektru automatizačních prostředků počínaje procesní instrumentací - snímači, akčními členy, řídicími členy, prostředky vizualizace, operátorského řízení. Dále studenti získají přehled o průmyslových komunikačních sběrnicích a základech řízení v reálném čase.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení, projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor