Detail předmětu

Computers system for projekts

FEKT-NPNSAk. rok: 2015/2016

Základní vlastnosti systémů pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů. Popis obrazovky v grafickém režimu. Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek a jejich editace. Úprava uživatelského nastavení, práce s rastrem. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), propojení na simulační systémy (PSPICE), export schémat a knihoven, popis výstupních souborů, konverze na jiné formáty. Základní editační a kreslicí příkazy systému pro návrh desek plošných spojů. Popis a tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS..

Výsledky učení předmětu

Přehled editorů schemat elektrických obvodů a desek plošných spojů (DPS) a získání základních dovedností při práci s nejvýznačnějšími návrhovými systémy DPS.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za závěrečný test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Pads Power PCB úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu,
Rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu.
Import a export změn z pads-logic, výstupy, slovník pro pcb.
Blaze router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru.
Normy pro návrh DPS, technologické okolí, požadavky pro výrobu DPS.
Návrh desek v program Orcad, technologické výstupy.
Editor schemat Pads Power Logic, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu.
Generování výstupů - tisk schematu, rozpisky a dalších hlášení, eco - anotace změn, ostatní povely, slovník pro logic.
Editor schemat Eagle, tvorba netlistu.
Editor PCB Eagle, technologické výstupy,
Práce s knihovnami - editace, používání
Orcad - úvod do problematiky, propojení se zabudovaným simulačním programem Pspice, tvorba netlistu.
Základy simulací v Pspice.

Cíl

Seznámení studentů s prací se systémy pro návrhy eltech. schémat, simulací. Seznámení s jejich dalšími možnostmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor