Detail předmětu

Diploma Thesis

FEKT-NMSVAk. rok: 2015/2016

Samostatná diplomová práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma práce je zadáno na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být pokračováním tématu semestrálního projektu 2 v předchozím akademickém roce.

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto diplomovou technickou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

in accordance with theme of Diploma work.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Vypracování písemné zprávy a její přijetí vedoucím diplomové práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor