Detail předmětu

Business English

FEKT-NJA4Ak. rok: 2015/2016

Kurz je zaměřen na základní jazykové dovednosti - mluvení, čtení, poslech a psaní a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery - telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb.Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi - telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, a prezentovat firmu a její výrobky a služby.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé.

Literatura

L.Jones and R.Alexander:New International Business English,Cambridge University Press, 1998
I.Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England, 1996
B.Mascull: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002
I. Mackenzie: Management and Marketing, Thomson Learning Inc., 1997
D.Cotton, D.Falvey, S.Kent: Market Leader, Pearson Education Ltd., 2005
S.Sweeney:English for Business Communication, Cambridge University Press, 2003
A.Ashley:Commercial Correspondence, Oxford University Press, 1993

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

1.zápočet v zimním a v letním semestru, 75% docházka, průběžné plnění zadaných úkolů,test, maximální počet bodů za každý test je 20 + 5
2.zkouška písemná a ústní - 25 + 25 bodů,6 kreditů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Firma, její struktura, prostory, zařízení
Zaměstnání, popis práce
Cíle, aktivity a výsledky firmy
Žádost o místo, životopis
Vzdělání, praxe, zájmy, dosažené výsledky, plány
Telefonování, předávání vzkazů, výměna informací, písemné potvrzení dohody
Sjednávání schůzek, denní rozvrh, pozvání
Tvary a rozměry, materiály, vlastnosti, technická data
Nabídka zboží, objednávky, dodávky, ceny
Stížnosti, závady, písemná stížnost, omluva
Popis výrobního procesu, ústní a písemný
Návody, žádosti
Opakování, test
Exkurze ve firmě, poskytování informací
Společenská konverzace s obchodními partnery, péče o hosty
Řízení schůze, návrhy, souhlas, nesouhlas
Vyjednávání o cenách dodací lhůtě, podmínkách
Formy peněz, měny, ceny
Příjmy a výdaje, sestavování rozpočtu
Vyplňování faktur, potvrzení plateb, žádost o provedení platby
Příprava prezentace, úvod, uvítání, představení, hlavní body
Příprava hlavních částí prezentace, spojovací slova, vysvětlivky k obrázkům
Popis grafů. matematické výrazy
Závěr prezentace, souhrn
Odpovědi na otázky, kladení otázek
Opakování, test

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s výrazovými prostředky a základními dovednostmi,které budou používat v různých situacích v zaměstnání, zejména v souvislosti s organizací firmy a výrobou a finančními záležitostmi,žádostí o místo a interview, při komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery. Pozn.: kurz je dvousemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor