Detail předmětu

Aplikovaná počítačová technika

FEKT-LAPTAk. rok: 2015/2016

Zásady a příklady řešení problémů s využitím aplikované počítačové techniky. Přehled a uplatnění aplikace IT prostředků. Získání přehledu a nosných teoretických a praktických dovedností v aplikované počítačové technice.

Výsledky učení předmětu

Znalosti: přehled aktivit, které jsou podporovány aplikovanou počítačovou technikou a znalost souvisejících aspektů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Newby,T.-Stepich,D.-Legman,J.-Russell,J. Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating Computers, and Using Media. Prentice Hall, 2000. ISBN: 0-13-914052-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů: výborně(90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě(60-69 bodů), uspokojivě(50-59 bodů), nevyhovující(0-49 bodů). Rozdělení bodů podle vyhlášky na začátku kurzu (semestru).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Představení, přehled a rozbor aplikací podporovaných počítačovou technikou
Počítačová podpora kreativního myšlení a řešení problémů
Počítačový software, licenční politika a typy sofwarových licencí, právní aspekty počítačových aplikací, autorský zákon a počítačové programy
Tvorba a příprava prezentací s podporou počítačových aplikací
Grafické editory, grafické standardy a počítačová animace
Počítačová podpora měření a sběru dat
Informační systémy, procesní a datová analýza
Počítačová podpora třídění a zpracování dat
Počítačová podpora jakosti a plánování výroby
Práce s daty a databázemi, publikování dat z databází
Počítačová podpora plánování experimentu
Inženýrské aplikace, grafická a numerická analýza dat
Webové prezentace, webdesign a webová grafika
Aplikace v oblasti sítí a internetu, počítačová infiltrace
Přehled hardwarových prvků a vazeb mezi nimi

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty a aplikacemi počítačové techniky v různých aplikačních oblastech inženýrských činností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor