Detail předmětu

Zakládání staveb (V)

FAST-BF51Ak. rok: 2013/2014

Plošné základy pro vodohospodářské stavby.
Vodní tlakové zkoušky.
Injektování klasické - těsnící, zpevňovací, kompenzační, těsnící clony, trysková injektáž – technologie, návrh, použití ve vodním stavitelství.
Podzemní stěny - konstrukční, pažící, těsnící, použití těsnících stěn ve vodním stavitelství a environmentální geotechnice.
Enkapsulace, ochrana skládek.
Jímkování - druhy jímek, návrh a statické posouzení jímek, hydraulická stabilita jímek.
Zakládání vodohospodářských staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat základy vodních staveb. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout jímky. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro injektáže podloží.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Korekvizity

Rizika při zakládání vodních staveb, rizika při provádění pažení jímek, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Doporučená nebo povinná literatura

MASOPUST, Jan: Speciální zakládání - 1. díl. Brno: AN CERM, 2004. ISBN 80-214-2770-1. (CS)
HENRY, F. D. C.: The Design and Construction of Engineering Foundations. London: Chapman and Hall, 1986. ISBN 0-412-12530-7. (EN)
MASOPUST, Jan: Vrtané piloty. Praha: Čeněk a Ježek,, 1994. (CS)
BOWLES, J. E.: Foundation Analysis and Design. New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 1996. ISBN 0-07-114052-2. (EN)
TURČEK, Peter a kol.: Zakládání staveb. Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-023-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášené téma je cvičeno na zápočtových příkladech, zahrnujících jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování zápočtových příkladů, splnění docházky a napsání písemného zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Plošné zakládání vodohospodářských staveb.
2. Vodní tlakové zkoušky. Klasické injektáže ve vodním stavitelství.
3. Trysková injektáž.
4. Podzemní stěny ve vodním stavitelství. Enkapsulace. Ochrana skládek.
5. Jímkování. Druhy jímek a jejich použití.
6. Návrh a statické posouzení jímek. Hydraulická stabilita jímek.
7. Zakládání vodohospodářských staveb v obtížných geotechnických podmínkách.

Cíl

Seznámit studenty se zakládáním vodních staveb, metodami injektáže podloží, bezpečným návrhem jímek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Plošné zakládání vodohospodářských staveb.
2. Vodní tlakové zkoušky. Klasické injektáže ve vodním stavitelství.
3. Trysková injektáž.
4. Podzemní stěny ve vodním stavitelství. Enkapsulace. Ochrana skládek.
5. Jímkování. Druhy jímek a jejich použití.
6. Návrh a statické posouzení jímek. Hydraulická stabilita jímek.
7. Zakládání vodohospodářských staveb v obtížných geotechnických podmínkách.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Zemní tlaky.
3. Program Geo 5.
4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav.
5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav.
6. Návrh tížné zdi.
7. Program Geo 5.
8. Návrh pažící stěny volně stojící.
9. Návrh pažící stěny kotvené.
10. Program Geo 5.
11. Odvodnění stavební jámy.
12. Individuální konzultace.
13. Zápočet.