Detail předmětu

Tvářecí nástroje

FSI-HTNAk. rok: 2011/2012

Druhy tvářecích nástrojů - jednoduché, postupové, sloučené, sdružené.
Konstrukce nástrojů pro stříhání plechu, pro děrování a vystřihování, pro ohýbání, hluboké tažení, protlačování, konstrukce nástrojů pro kování na bucharech i lisech.
Konstrukční prvky doplněné kontrolními výpočty, materiály používané pro výrobu tvářecích nástrojů. Speciální nástroje pro maloseriovou výrobu.

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí z oblasti konstrukce tvářecích nástrojů, schopnost
samostatného navrhování koncepce tvářecích nástrojů pro různé technologie
včetně aplikace konstrukčně - technologických parametrů.

Prerekvizity

Znalost technologie tváření. Znalost strojnického kreslení, zásad lícování, druhů materiálů pro nástroje. Znalost pevnostních
výpočtů a technologických postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. ISBN 80-214-0401-9. (CS)
BOBČÍK, Ladislav. Střižné nástroje pro malosériovou výrobu. 1. vyd. Praha: SNTL,1983.
KOTOUČ, Jiří. Tvářecí nástroje. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01003-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních
vypracování požadovaných výkresů podle zadání

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je naučit studenty zásady pro konstrukci tvářecích nástrojů pro
různé technologie včetně kontrolních výpočtů a návrhu materiálů nástroje

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního progr

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady pro konstrukci nástrojů, střižné nástroje, druhy střižnic
2. Střižníky, dorazy, vodicí lišty, způsoby středění pásu
3. Hledáčky, aplikace slinutých karbidů
4. Kontrolní výpočty nástrojů
5. Nástroje pro maloseriovou výrobu, ohýbací nástroje, zakružovadla
6. Nástroje pro hluboké tažení, nástroje pro rotační tlačení plechu
7. Protlačovací nástroje, použití slinutých karbidů
8. Nástroje pro volné kování , vlivy na životnost kovacích zápustek
9. Zápustky pro kování na bucharech, postupové zápustky, vedení zápustek
10. Zápustky pro kování na svislých kovacích lisech
11. Nástroje pro kování na vřetenových lisech
12. Nástroje pro kování na vodorovných kovacích lisech
13. Materiál zápustek, nástroje pro ostřihování výkovků

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Seznámení se zásadami kreslení tvářecích nástrojů, ukázky norem,katalogů a prospektů strojů, zadání výstřižku pro postupový střižný nástroj
3. - 7. Konstrukce střižného nástroje včetně technické zprávy a výpočtů
8. Seznámení se zásadami pro kreslení nástrojů pro zápustkové kování,zadání součásti pro kování na bucharu nebo na kovacím lisu
9. - 13. Konstrukce zápustky pro kování na bucharu nebo kovacím lisu,včetně technické zprávy a výpočtů