Detail předmětu

Automatizace a regulace

FSI-IARAk. rok: 2011/2012

Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v oboru vytápění, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.

Výsledky učení předmětu

Všeobecný přehled o metodách, principech a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci vytápění, větrání a klimatizace budov a použití získaných znalostí pro řešení konkrétní aplikace.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky a matematiky, úvod z teorie automatického řízení a základní znalosti z problematiky vytápění a větrání budov.

Doporučená nebo povinná literatura

De Silva, C., Control, Sensors and Actuators : New Jersey : Prentice Hall 1989.
Jokl, M., Měření a automatická regulace systémů : Praha : Ediční středisko ČVUT v Praze 1990.
Bašta, J., Regulace vytápění : Praha : Vydavatelství ČVUT v Praze 2002.
Levine, s., W. et al, The Control Handbook : Salem : CRC Press, Inc. 1996.
Toman, K., Kunc, J., Systémová technika budov : Praha : FCC Public, 1998.
Doubrava, J., a kol., Regulace vytápění : Praha : Společnost pro techniku prostředí 2000.
Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
Székyová,M.; Ferstl, K.; Nový, R. Větrání a klimatizace : Bratislava : Jaga group 2006. 360s. ISBN 80-8076-037-3.
Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
Valeš,M.; Inteligentní dům : Brno : ERA group 2006. 123 s. ISBN 80-7366-062-8.
VALTER, J.: Regulace v praxi aneb jak to dělám já. :Praha: BEN-technická literatura Praha, 2010. 176 s. ISBN 80-7366-062-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavek pro zápočet: účast na laboratorním cvičení a odevzdání vybraného protokolu
Zkouška: písemný test a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti získají přehled o metodách a prostředcích pro měření, automatizaci a regulaci základních parametrů prostředí při vytápění, větrání a klimatizaci a jejich praktickém použití v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na laboratorních cvičeních je sledovaná. Neúčast je nahrazována řešením individuální úlohy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, význam automatizace, regulační obvod
2. Zpětná vazba – měřicí řetězec, vlastnosti měřicí techniky
3. Principy, metody a prostředky měření základních parametrů prostředí
4. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
5. Základy automatizace, typy regulace a druhy regulátorů
6. Spojitá a nespojitá regulace v technice budov
7. Kompaktní regulátory a programovatelné automaty
8. Akční členy ve vytápění, větrání a klimatizaci
9. Řešení jednoduché regulační aplikace v technice prostředí
10.Měření a řízení s pomocí PC
11.Prostředky pro vizualizaci a dálkové měření a řízení prostřednictvím Internetu
12.Základy systémů integrované automatizace budov - další sledované funkce v budově
13.Moderní systémy – inteligentní budova

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Statické a dynamické vlastnosti přístrojů
2. Měření základních veličin v technice prostředí
3. Unifikované signály v regulačním obvodu, převodníky
4. Jednoduché regulační obvody
5. Měření a řízení s využitím PC
6. Ukázky programů pro podporu měření a řízení
7. Složitější systémy automatizace budov