Detail předmětu

CAD

FSI-ICAAk. rok: 2011/2012

V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD,
nástavbami pro vytápění a vzduchotechnika. Na druhé straně mu
získané znalosti umožní zobecnit a pracovat i s jinými systémy pro CAD.
Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vizualizace.

Prerekvizity

Základní znalost práce s PC pod operačním systémem MS Windows. Znalost práce s 2D CAD programem, preferovaným programem je AutoCAD.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test 10 otázek (maximum 20 bodů).
Odevzdaný projekt vytápění v AutoCADu s výpočtovou zprávou (maximum bodů 80).
Udělení zápočtu je podmíněno dosažením alespoň vice než 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů. Zejména je kladen důraz na projektování
v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vuizualizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Během semestru jsou průběžně kontrolovány prace na projektu v AutoCADu. V 6. výukovém týdnu je provedena kontrola vypracovaných stavebních výkresů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-TEP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hardware potřebný pro CAD, počítače PC, pracovní stanice, grafický
systém, monitory, vstupní zařízení, tiskárny, plotry, propjení počítačů
do sítě, hardlocky. Operační systémy vhodné pro CAD systémy.
Rozdělení CAD systémů, malé a velké CADy.
Spuštění AutoCADu, systém souřadnic, volby příkazů, příkazy z menu, co
jsou entity, nastavení mezí, ukončení AutoCADu.
Kresba a editování výkresu. Přehled základních příkazů.
Kótování v AutoCAD, odchylky a čtení stavařských výkresů.
Úvod do 3D, nutnost použití 3D při kontrole rozvodů. Pokročilé 3D
vlastnosti (booleovské operace). Rendering a animace 3D výkresů.
Rozsah a popis databáze prvků pro vytápění a vzduchotechniku.
Teorie k výpočtům vytápění a klimatizace použité v nástavbě CADKON-TZB.
Základy kreslení stavebních výkresů.
Základy kreslení vytápění.
Základy kreslení vzduchotechniky.
Práce s modulem vytápění.
Práce s modulem vzduchotechnika.
Spolupráce s jinými moduly nástavby CADKON, předávání informací mezi
stavebním inženýrem, rozvod vody, elektrické energie, sanitární technika.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení spočítačovou učebnu, hardware, Windows XP, spuštění AutoCAD a nastavení nástavby CADKON. Pracovní plocha obrazovky. Stavový řádek. Praktické ověření základních příkazů. Práce s hladinami. Zadání zápočtového projektu. Ověření souřadnic při úpravě a překreslení zadání projeku. Kótování projektu, vykreslování na plotru, tisk na tiskárně. Úprava části řešeného projektu do 3D, vyzkoušení nových příkazů.Seznámení s nástavbou CADKON-K a CADKON-TZB, Procházení jednotlivých prvků nádstavby.Praktické ukázky výpočtů jednotlivých prvků.Práce na projektu, vkládání vytápěcích těles, rozvodů. Práce na projektu, vkládání dílů vzduchotechniky.Samostatná práce na zadaném projektu.Samostatná práce na zadaném projektu. Samostatná práce na zadaném projektu.