Detail předmětu

Diplomový projekt (M-TEP)

FSI-ID5Ak. rok: 2011/2012

Tento předmět vytváří studentům prostor pro zpracování diplomového projektu, který je podmínkou úspěšného zakončení studia. Studenti mohou tento prostor využít k samostudiu, konsultacím, a zpracování projektu.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí samostatnému zpracování projektu, získávání potřebných informací a podkladů a využití znalostí získaných během studia.

Prerekvizity

Pro absolvování kurzu musí mít studenti odborné znalosti v oblasti techniky prostředí budov (větrání, vytápění a klimatizace).

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodná literatura vztahující se k příslušnému zadání diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu musí studenti zpracovat přidělený diplomový projekt.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dát studentům prostor pro zpracování diplomového projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti jsou povinni prezentovat průběžné výsledky a konzultovat problémy s vedoucím diplomové práce, který uděluje zápočet. Rozsah průběžné kontroly výsledků a konzultací určí vedoucí diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-TEP , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konzultace, individuální zpracování diplomové práce.