BROKERAGE EVENT - KLASTR 6

Ve dnech 25. až 26. října 2021 proběhnou informační dny Klastru 6 programu Horizont Evropa pořádané Evropskou komisí. Na akci o den později bude navazovat brokerage event.

Brokerage event je pořádaný Horizon Europe National Contact Points (síť národních kontaktních bodů Horizont Evropa) a Bridge2HE. Tato online údálost je skvělou příležitostí k nalezení partnerů do dalších výzev programu Horizont Evropa pro klastr 6 (potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí).

Na údálosti jsou vítány nejen vysoké školy, ale i výzkumná centra, soukromé společnosti, nevládní organizace aj. Klastr 6 bude otevřen do 15. února 2022.


Odkaz na infromační dny: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en

Odkaz na brokerage event: https://he-2022-cluster6.b2match.io/home

Publikováno: 21.10.2021 10:04

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/ott/f18972/d216903