doc. Ing.

Zdeněk Skála

CSc.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2588
skala@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Publikace

 • 2019

  LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Evaluation of combustion chamber design using CFD. MM Science Journal, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 2877-2882. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠVEJCAR, J.; KLAKURKOVÁ, L.; SKÁLA, Z. Analysis of the Causes of Boiler Explosion. In Metallography XVI. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2017. s. 263-267. ISBN: 978-3-0357-1018-2. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2016

  LOŠÁK, P.; JEGLA, Z.; SKÁLA, Z. Posouzení technického stavu kotle. Brno: 2016.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Study of Air Distribution in Combustion Chamber. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 832, č. 1, s. 218-223. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  ŠVEJCAR, J.; KLAKURKOVÁ, L.; SKÁLA, Z. Analysis of the Causes of Boiler Explosion. Metallography ´ 16. Košice: Faculty of Metallurgy Technical University of Košice, 2016. s. 41-41. ISBN: 978-80-553-2547- 7.
  Detail

 • 2015

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Calculation of Heat Transfer in Water Heater. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, roč. 9, č. 3, s. 351-354. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Comparison of Atmospheric Fluid Bed Gasification of Woody and, Non- woody Biomass Fuels. In Mathematical and Computitational Methods in Electrical Engineering. 53. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2015. s. 44-49. ISBN: 978-1-61804-329- 0.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2015, roč. 55, č. 6, s. 401-406. ISSN: 1210-2709.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Biomass Gasification and Microcogeneration Unit - EZOB Technology. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 10, s. 1381-1384. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 56-56. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. Technical and economic optimization of cogeneration technology using combustion and gasification. Acta Polytechnica, 2014, roč. 54, č. 1, s. 42-51. ISSN: 1210-2709.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; KUBÍČEK, J. REMOVAL OF TAR FROM SYNGAS USING GAS SCRUBBER. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 13-13. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  SALAMI, N.; SKÁLA, Z. Improve of produced gas quality by using air/steam in fluidized bed gasifier. International Journal of Energy and Environment, 2014, roč. 5, č. 5, s. 631-642. ISSN: 2076- 2895.
  Detail | WWW

  SALAMI, N.; SKÁLA, Z. USING OF AIR- STEAM AS GASIFYING AGENT IN FLUIDIZED BED GASIFER TO IMPROVE THE SYNGAS QUALITY. ERIN 2014 - Proceedings of Abstract. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 80-80. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z. THE COMPARISON OF WOOD CHIPS AND COCOA SHELLS COMBUSTION. Proceedings of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 84-84. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J. Wet scrubber for cleaning of syngas from biomass gasification. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 195-201. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. s. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239- 2.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Spalovny odpadu – odpad jako palivo. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 43, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2013

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Posouzení možných cest rozvoje zdrojové základny do roku 2020. VUT FSI, Technická 2, Brno: 2013. s. 1-36.
  Detail

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Koncept využití a rozvoje distribuční sítě tepla. VUT FSI, Technická 2896/2, Brno: 2013. s. 1-12.
  Detail

  SKÁLA, Z.; FIEDLER, J. Studie záměru výstavby nového zdroje na provoze Brno Sever. VUT FSI, technicá 2896/2, Brno: 2013. s. 1-15.
  Detail

 • 2012

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. Microcogeneration Unit for Small Industry Applications. In Advances in Fliod Mechanics & Heat & Mass Transfer. Athény: WSEAS, 2012. s. 175-179. ISBN: 978-1-61804-114- 2.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. Modelování vlivu tvaru membrány na proudění elektrolytu v palivovém článku. VUT FSI EU, Technická 2, Brno: VUT FSI EU, 2012. s. 1-11.
  Detail

 • 2011

  KARÁSEK, R.; SKÁLA, Z. Transfer těžkých kovů při spalování odp. Waste forum, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  LISÝ, M.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. New cogeneration technology for small industrial application. Acta metalurgica slovaca, 2011, roč. 2, č. 1, s. 126-131. ISSN: 1338- 1660.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠTELCL, O.; SKÁLA, Z. Zkušenosti z provozu nové kogenerační technologie pro lokální aplikace s využíváním zplyňováním biomasy a odpadů. In TOP 2011, zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-227-3519- 3.
  Detail

 • 2010

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; MOSKALÍK, J.; BALÁŠ, M.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 10, s. 18-19. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In Energetika a biomasa 2010, sborník přednášek z konference. Praha: ČVUT Praha, 2010. s. 157-164. ISBN: 978-80-01-04523- 7.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY. In ERIN 2010, sborník příspěvků. Plzeň: 2010. s. 4-10. ISBN: 978-80-7043-866- 4.
  Detail

 • 2009

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.; JELÍNEK, M. Zplyňování biomasy a odpadů. All for Power, 2009, roč. 3, č. 2, s. 62-64. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. 3T - Teplo, Technika, Teplárenství, 2009, roč. 19, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1210- 6003.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Horký dolomitický reaktor pro čištění plynu ze zplyňování. ERIN 2009, sborník přednášek. 1. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1982- 2.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s horkovzdušnou turbínou s využitím zplańování biomasy a odpadů. Acta Metallurgica Slovaca, 2009, roč. 15, č. 1, s. 174-180. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

 • 2008

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z. Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů. All for Power, 2008, roč. 2, č. 2, s. 13-16. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

 • 2007

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; LISÝ, M.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Současné výsledky zplyňování na stendu BIOFLUID 100. Kotle a energetická zařízení 2006, 2007, roč. 15, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  LISÝ, M.; FAJMAN, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Atmosferic Fluidized Bed Gasification of Selected Biofuels. In Proceeding 15th. European Biomass conference and exhibition. první. Florence: ETA Florence, 2007. s. 256-262. ISBN: 3-936338-21- 3.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. Auxiliary Lines for Depecting of Adiabatic Absorption in P-T- X Diagrams. In Proceedings of the 2nd International Conference on Solar Air- Conditioning. 1. Regensburg., Germany: Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institute e. V., 2007. s. 316-321. ISBN: 978-3-934681-61- 3.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. Uplatnění absorpčních oběhů v energetických zařízeních - plynový kotel s absorpčním tepelným čerpadlem a trigenerační jednotka. In Sborník referátů semináře: Efektivní energetika VIII. 1. Ostarva: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 76-82. ISBN: 978-80-248-1402- 5.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ ADIABATICKÉ ABSORPCE V P-T-X DIAGRAMECH PRACOVNÍCH DVOJIC ABSORPČNÍCH OBĚHŮ "NH3 - H2O". VUT FSI EU, Brno: VUT FSI EU, 2007. s. 1-10.
  Detail

  TOMÁŠEK, A.; SKÁLA, Z. Roční výzkumná zpráva projektu - Výzkum a vývoj automatických kotlů se zásobníkem, pro spalování zvláště dlouhé štěpky a fytomasy. Roční zpráva projektu FT-TA 4/ 027. 1. ATOMA Tepelná technika: 2007. s. 1- 22 ( s.)
  Detail

  LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; KOHOUT, P. Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci. In Energie z biomasy VII. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 89-96. ISBN: 978-80-214-3542- 1.
  Detail

  SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World. Rome, Italia: 2007. s. 1-12.
  Detail

  SKÁLA, Z.; MARTINEC, J. Development and practical tests of isolating/ cooling caspsule with sensor for insitu measurements of CO concentrating in movind grates in MSW1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-15.
  Detail

  SKÁLA, Z.; OCHODEK, T. Biomass energy parameters. první. první. Ostrava: VEC Ostrava, 2007. 92 s. ISBN: 978-80-248-1615- 9.
  Detail

  SKÁLA, Z.; OCHODEK, T. Energetické parametry biomasy. Energetické parametry biomasy. první. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-91. ISBN: 978-80-214-3493- 6.
  Detail

 • 2006

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M. Energetika a biomasa. In Efektivní energetika. 1. Ostrava VŠB: VŠB Ostrava, 2006. s. 14-19. ISBN: 80-248-1063- 8.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Fluidní zplyňování biomasy. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214- 0643.
  Detail

  SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Biopaliva. Perspektivní zdroj obnovitelné energie. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214- 0643.
  Detail

  LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy. Kotle a energetická zařízení 2006, 2006, s. - ( s.)ISSN: 1801- 1306.
  Detail

  BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Impact of Biomass Energy Parameters on Atmospheric Fluid Bed Gasification. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. s. 294 ( s.)ISBN: 0-08-045056- 3.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; SKÁLA, Z. Cool Producing Systems Based on Burning and Gasification of Biomass. In Proceedings of the 4th IASME/WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal engineering and Environment. Greece: WSEAS, 2006. s. 109-114. ISBN: 960-8457-52- 1.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; FIEDLER, J.; SKÁLA, Z. Comparison of Cogeneration and Trigeneration Technology for Energy Supply of Tertiary Buildings. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2006, roč. 1, č. 3, s. 262-267. ISSN: 1790- 5044.
  Detail

 • 2005

  NĚMEC, Z. Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení. Energetika, 2005, roč. 55, č. 5, s. 168 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle – příklad řešení. Energetika, 2005, roč. 55, č. 5, s. 168 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  LISÝ, M., POSPÍŠIL,J., SKÁLA, Z. Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači. In Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Energetické parametry biomasy. In Energie z biomasy IV, sborník příspěvků ze semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-3067- 2.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. Desorption- Absorption Heat Exchanger for Improving of Absorption Cycles Performance. IASME TRANSACTIONS, 2005, roč. 8, č. 2, s. 1454 ( s.)ISSN: 1790- 031X.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. Adiabatic Sorption of Ammonia-Water System and Depicting in p-T- x Diagram. In Proceeding of 3rd IASME/ WSEAS Int. Conf. On Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment. Athens, Greece: WSEAS, 2005. s. 530- 123 ( s.)ISBN: 960-8457-33- 5.
  Detail

  POSPÍŠIL, J.; SKÁLA, Z. ADDITIONAL AUXILIARY LINES FOR P-T-X DIAGRAM OF AMMONIA- WATER SYSTEM. In International Sorption Heat Pump Conference 2005. Denver, USA: Center for Environmental Energy Engineering (CEEE), 2005. s. 083 ( s.)ISBN: 80-248-0834- X.
  Detail

  OCHRANA, L.; SKÁLA, Z.; SLEZÁK, P. Provozní problémy při spalování biomasy. In Efektivní energetika VI. VŠB- TU Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 90 ( s.)ISBN: 80-248-0793- 9.
  Detail

 • 2004

  POSPÍŠIL, J.; OCHRANA, L.; SKÁLA, Z. Fluidized Bed Gasification of Biomass for Small Scale. In World Renewable Energy Congres. 1. Denver, Colorado USA: Elsevier, 2004. s. BM13 ( s.)ISBN: 008-044470- 9.
  Detail

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Stabilizace provozu spalovenského kotle, regulace napájecí vody. 2004.
  Detail

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází. In Control of Power Systems ´ 04. Bratislava: STU Bratislava, Faculty of Electical Engineering and Information Technology, 2004. s. 188 ( s.)ISBN: 80-227-2059- 3.
  Detail

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody. In Dny spalování 2004 (DAYS OF COMBUSTION 2004). Brno, Česká republika: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2650- 0.
  Detail

  OCHRANA, L., SKÁLA, Z. Termické využití biomasy k výrobě elektřiny. In Efektivní energetika V. Ostrava: Ediční středisko VŠB TU Ostrava, 2004. s. 82 ( s.)ISBN: 80-248-0580- 4.
  Detail

  SKÁLA, Z. Energetické inženýrství, technika prostředí, fluidní inženýrství. MM Průmyslové spektrum, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 1 ( s.)ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  OCHRANA, L., SKÁLA, Z. Výchova odborníků pro tepelnou energetiku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Energetika, 2004, roč. 54, č. 2/ 2004, s. 43 ( s.)ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  SKÁLA, Z., KOŇAŘÍK, M. Modernizace spalovny SAKO Brno, a.s. In Kotle a energetická zařízení 2004. Brno: Teris, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-214-2576- 8.
  Detail

  SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů. In RECYCLING 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L., DVOŘÁK, P. Utilization of Wastes and Biomass for Energy Production in the Czech Republic. In 19th World Energy Congress. Sydney, Austrálie: World Energy Council, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  OCHRANA, L., SKÁLA, Z., DVOŘÁK, P., KUBÍČEK, J., NAJSER, J. Gasification of solid waste and biomass. VGB PowerTech, 2004, roč. 2004, č. 84, s. 70 ( s.)ISSN: 1435- 3199.
  Detail

 • 2003

  SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu. In RECYCLING 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2309- 9.
  Detail

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Automatické řízení procesu spalování pevného komunálního odpadu. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: VUT v Brně, Asociace výzkumných organizací, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2317- X.
  Detail

  OCHRANA, L., SKÁLA, Z., DVOŘÁK, P. Zplyňování biomasy a separovaných odpadů v atmosferické fluidní vrstvě. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Terris, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 80-214-2317- X.
  Detail

  SKÁLA, Z., NĚMEC, Z. Automatické řízení procesu spalování pevného komunálního odpadu. In Kotle a energetická zařízení 2003. Brno: Terris 2002, a.s., 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2317- X.
  Detail

  SKÁLA, Z. Energetické využití komunálních odpadů. In Efektivní energetika IV. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-248-0272- 4.
  Detail

 • 2002

  NĚMEC, Z., SKÁLA, Z. Koncepce řízení spalovenského kotle. In Control of Power & Heating Systems 2002. Zlín, Česká republika: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, 2002. s. 126 ( s.)
  Detail

  NĚMEC, Z.; SKÁLA, Z.; KOŇAŘÍK, M. Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle. VUT- FSI. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  DVOŘÁK, P., HAVLEN, L., BÉBAR, L., OCHRANA, L., SKÁLA, Z., STEHLÍK, P. Thermal processing of wastes using gasification. In 15th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Organising comitee Chisa 2002, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L. Biomass and Waste Gasification in AFB Reactor. In Proceeding of the International Conference "New and Renewable Energy Technologies for Sustainable Development". Ponta Delgada, S. Miguel Island, Azores - Portugal: Instituto Superior Técnico, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L. Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu. In RECYCLING 2002 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Sborník přednášek konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství., 2002. s. 40 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L. Možnosti zplyňování biomasy pro energetické účely. In VIII Forum Energetyków Miedzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna. Opole, Polsko: Politechnika Opolska, 2002. s. 599 ( s.)ISBN: 83-88492-04- 7.
  Detail

 • 2001

  SKÁLA, Z. Roštové kotle pro spalování tuhých komunálních odpadů. In Kotle a energetická zařízení 2001. Brno: Kongresové centrum Brno, a. s., 2001. s. 175 ( s.)ISBN: 1212- 463X.
  Detail

  SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Method DYVELOP- the Instrument for not only Industrial Environmental Management. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference. Orlando, Florida: International Conference, Orlando, Florida, 2001. s. 97 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., BERÁNEK, B., BOGR, J. Optimalizace spalování spalovenského kotle. In Spalování a životní prostředí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní - katedra energetiky, 2001. s. 170 ( s.)ISBN: 80-7078-906- 9.
  Detail

  SKÁLA, Z., KOŇAŘÍK, M. Zkušenosti z provozu spalovenských kotlů spalovny tuhých domovních odpadů SAKO Brno, a. s. In Výstavba a provoz spaloven komunálního a průmyslového odpadu a jejich energetické využití. Brno: Asociace výzkumných organizací, 2001. s. 94 ( s.)ISBN: 1213- 2603.
  Detail

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L. Alternative Fuel fired CHP (Cogeneration plant). In 18th WEC Congress - Argentina 2001. Buenos Aires, Argentina: 18th WEC Congress - Argentina 2001 Organizing Comitee, 2001. s. 166 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Method DYVELOP - The Instrument for not only Industrial Environmental Management. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference and Exhibition. Orlando, Florida, USA: U.S. Department of Energy, Florida State University, 2001. s. 149 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., KOŇAŘÍK, M. Návrh automatické regulace spalování a optimalizace provozu. -. Brno: MŠMT, 2001.
  Detail

  URBÁNEK, J., SKÁLA, Z. Theory of Processes - new Language of Human Sustainable Development. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference. Orlando: 2001 International Conference, Orlando, Florida, 2001. s. 182 ( s.)
  Detail

  URBÁNEK, J., SKÁLA, Z. Technology of AWJ and Environmental Management. In 2001 International Containment & Remediation Technology Conference. Orlando: Conference, Orlando, USA, 2001. s. 156 ( s.)
  Detail

 • 1999

  SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Integrated Dynamical Model of Waste Combustion. In Proceedings of the fifteenth internatinal conference on solid waste technology and management. Chester, Pennsylvania, USA: The Journal of Solid Waste technology and Management, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

  URBÁNEK, J., SKÁLA, Z., URBÁNEK, K. Eco-Anthroposophy - New Aproach to Environmental Management. In Proceedings of the fifteenth internatinal conference on solid waste technology and management. Chester, Pennsylvania, USA: The Journal of Solid Waste technology and Management, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., URBÁNEK, J. Integrated dynamical model of waste combustion. In 15th International Conference on Solid Waste technology and management. USA: The Journal of Solid Wste Techhology and Managemen, 1999.
  Detail

 • 1997

  SKÁLA, Z. Rekonstrukce a modernizace kotlů ve spalovně SAKO Brno. 1997, roč. 1997, č. 5, s. 19 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z. Rekonstrukce a modernizace kotlů ve spalovně SAKO Brno. In Dny plamene 97 Spalování a životní prostředí. Brno: VUT v Brně - FS, 1997. s. 73 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z. Hořák na spalování zemního plynu s nízkou emisí Nox. 1997, roč. 1997, č. 6, s. 193 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z. Nízkoemisní hořák pro kotle ústředního vytápění. 1997, roč. 1997, č. 3, s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1996

  SKÁLA, Z. Atmosférický hořák na spalování zemního plynu s potlačenou tvorbou Nox. 1996, roč. 1996, č. 2, s. 16 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z. Retrofit of the Coal Fired Power plants in the Czech Republic. In 21st International Technical Conference on Coal Utilization. Clearwater: Coal& Slurry Technology Association, 1996. s. 461 ( s.)
  Detail

 • 1995

  SKÁLA, Z. Brno City' s Incineration Plant. In Komunalna Energetika. EE2000. Maribor: Univerza v Mariboru, 1995. s. 57 ( s.)
  Detail

 • 1994

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L., GABA, J. Umbau und Modernisierung des Wärmekraftwerkes AG Zlín. In XXVI. Kraftwerkstechnisches Kolloquium. V 1 - V 19. Drážďany: TU Dresden, 1994. s. 165 ( s.)
  Detail

  SKÁLA, Z., OCHRANA, L. Primary Measures of Nox Level Reduction During a Burning process of Subbituminous Coal in Czech Republic. In Coal Energy and the Environment. Volume 1. Pittsburgh: The University of Pittsburgh, 1994. s. 205 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.