doc. Ing. arch.

Zdeněk Makovský

FA – externí pedagog

makovsky@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

1946    narozen 23. 5. v Brně

otec - akademický sochař  Vincenc Makovský ( 3.6.1900 - 28.12.1966 )

matka - Zdeňka Makovská ( 21.10.1916 - 14.11.1994 )

bratr - Ing. arch. Jan Makovský ( 10.3.1945 )

Vzdělání a akademická kvalifikace  

1952 - 1960    základní osmiletá škola v Brně, Maloměřicích

1960 - 1964    studium na gymnáziu v Brně - Husovicích

1964 - 1970    studium na stavební fakultě VUT v Brně, obor architektura a urbanismus

1970                státní závěrečná zkouška, titI. Ing. arch.

1997                jmenován docentem pro obor "Architektura" na FA VUT Brně

Přehled zaměstnání

1970 – 1975    zaměstnán jako projektant v Investprojektu Brno, ateliér Ing. arch. Františka Kočího

1975 – 1990    svobodné povolání, výtvarná tvorba

1990 – 2007    pedagogický pracovník na FA VUT v Brně

Pedagogická činnost

Viz http://www.fa.vutbr.cz/home/uz

1993 – 2007    Vedoucí ústavu kreslení a modelování na FaVUT v Brně

2007 – 2008    Vedoucí ústavu zobrazování na FaVUT v Brně

garantované předměty:

                        design stavebních prvků

                        kreslířská praxe

                        výtvarná tvorba VII

                        výtvarné dílo v architektuře

vedení bakalářských prací

vedení diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty

viz www.makovsky.eu, Makovský & partneři, s.r.o. Autoři doc.Ing.arch ZdeněkMakovský, Ing.arch. Daniel Makovský

Výstavy

„Figurama“, 2004 – Praha

„Figurama“, 2005 – Znojmo, Praha

„Figurama“, 2006 – Znojmo, Praha

„Figurama“, 2007 – Znojmo

Přednášky tuzemské

Myšlení v betonu, Zdeněk Makovský, Technologie betonu 2007, konference

Beton v architektuře, Zdeněk Makovský, Betotech 2008, konference

Práce publikované v literatuře tuzemské  

ARCHITEKT - 5. 2005, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , recenze Jakub Potůček

ERA - 3. 2002, Rodinná vila, Brno, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři, text Zdeněk Makovský

LIAPORNEWS, Unikátní aplikace v České republice, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři, text Zdeněk Makovský, ing. Michala Hubertová

BRNO ARCHITEKTURA 1990 – 2005, Villa Kociánka, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , text Jan Sedlák

PLASTIKA VINCENCE MAKOVSKÉHO PRO MASARYKOVU UNIVERSITU, Realizace plastiky pro bazén, text Zdeněk Makovský

PAMĚŤ SOCHAŘSKÉHO PORTRÉTU, Vladimír Preclík, Zdeněk Makovský – Mies van der Rohe, text Vladimír Preclík

Práce publikované v literatuře zahraniční  

Nev European architecture A 10, Boxes and anti – boxes, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , text Jan Kratochvíl, Alexandr Skalický