prof. Ing.

Zdeněk Kolíbal

CSc.

FSI, ÚVSSR ORR – profesor

+420 54114 2450
kolibal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Výrobní stroje a zařízení
 • 1984, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 1989, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení strojírenské výroby
 • 1995, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Výrobní stroje, zařízení a průmyslové roboty
 • 2002, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1959-1963, dělník, ZKL-ZETOR Brno - viz:  http://www.kolibal.cz
 • 1963-1981, odborný pracovník, Katedra obráběcích a tvářecích strojů FS VUT v Brně
 • 1981-1989, odborný asistent, Katedra výrobních strojů a průmyslových robotů FS VUT v Brně
 • 1989-2002, docent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FS VUT v Brně
 • 2002-dosud, profesor, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Magisterské studium: Průmyslové roboty a manipulátory, Robotické systémy vyších generací, Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů.
 • Doktorské studium: Morfologická analýza stavby průmyslových robotů a manipulátorů, Koncové efektory průmyslových robotů a jejich periferie.
 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů
 • Školitel doktorského studia pro obor Výrobní stroje a zařízení
 • Školitel doktorského studia pro obor Soudní inženýrství 
 • 2001 - dosud, přednášky na TU Chemnitz, SRN: Roboterkonstruktion

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum a vývoj automatické manipulace u výrobních strojů
 • Výzkum a vývoj nestandardních průmyslových robotů
 • Výzkum a vývoj koncových efektorů průmyslových robotů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1981 - Perspektivy primeněnija promyšlennych robotov dlja obsluživanija metallorežuščich stankov. In: Kijevskij politěchničeskij institut, Mašinostrojitělnyj fakultět, Kafedra metallorežuščich stankov i instrumentov, Kijev
 • 1988 - Die mechanische Adaptivität der Industrieroboter. In: Technische Hochschule Wismar, Germany
 • 1989 - Teoría y construcción de los robots industriales y manipuladores (RIyM). In: Estudio postgradual international Técnica robótica, Instituto superior politécnico (ISPJAE), Habana, R.de Cuba
 • 1989 - Konstruktion von Greifern. In: Technische Hochschule Wismar, GermanyRoboterkonstruktion. In: Technische Hochschule Wismar, Germany
 • 1993 - Die Struktur der grundkinematischen Kette und ihrer Einfluß an der Konstruktion und Anwendungsmöglichkeiten der Industrieroboter. International Sommerkurs 1993, TU Wien, IHRT, Landesakademie des Niederösterreich, Krems, Austria 
 •  1994 - Die Struktur der grundkinematischen Kette und ihrer Einfluß an der Konstruktion und Anwendungsmöglichkeiten der Industrieroboter. International Sommerkurs 1994, TU Wien, IHRT, Landesakademie des Niederösterreich, Krems, Austria 
 • 1995 - Die Greifersysteme für efektive Robotermanipulation. In: Rechnerstützte Produktion und Robotertechnik. International Sommerkurs 1995, TU Wien, IHRT, Landesakademie des Niederösterreich, Krems, Austria
 • 1996 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz, Germany
 • 1999 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz, Germany
 • 2001 - Roboter in flexiblen Fertigungssystemen und Massenproduktion. Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse, TU Chemnitz, Germany
 • 2005 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz, Germany
 • 2006 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz, Germany
 • 2007 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen,TU Chemnitz, Germany
 • 2008 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz, Germany
 • 2009 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen,TU Chemnitz, Germany
 • 2010 - Roboterkonstruktion. In: Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Professur für Werkzeugmaschinen,TU Chemnitz, Germany

Univerzitní aktivity

 • 1977-1990, tajemník katedry výrobních strojů a průmyslových robotů FS VUT v Brně
 • 1990-2003, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2000-dosud, vedoucí brněnského pracoviště Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze na FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, vedoucí odboru robotů a robotiky Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2000-2003 člen Vědecké rady FSI VUT v Brně
 • 2006-2010, člen Vědecké rady Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • 2006-dosud, člen Vědecké rady FS ZČU Plzeň

 

Mimouniverzitní aktivity

 • 1975-dosud, Znalec v oboru dopravy, strojírenství a ekonomiky
 • 1990-1994, člen Zastupitelstva města Brna
 • 1998-dosud, člen Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

Spolupráce s průmyslem

 • 2001, Hydrostatické uložení smykadla stroje SKG 40, člen řešitelského týmu, TOSHULIN, a.s.
 • 2004, Pilotní rizikostní analýza stroje Mori-Say TMT 626 CNC, člen řešitelského týmu, TAJMAC - ZPS,a.s.
 • 2004, Studie kinematických struktur nového typu automatizované manipulace s nástroji, člen řešitelského týmu, TOS Varnsdorf
 • 2005, Vývoj aplikované výměny nástrojů, člen řešitelského týmu, Strojírny TYC
 • 2006, Analýza rizik stroje TMZ 642 CNC, hlavní řešitel, TAJMAC - ZPS,a.s.
 • 2006, Automatická třídící stanice ucpávek, člen řešitelského týmu, AGA – Speciální technická pryž, s.r.o.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů SP 180/280, hlavní řešitel, KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů MULTICUT 500, hlavní řešitel, KOVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti paletového zakladače pro stroj MCU 630 V5X, hlavní řešitel, KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007-2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů SP 430, hlavní řešitel, KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů TT 75, hlavní řešitel, TOS, a. s. Čelákovice
 • 2008 - 2009, Analýza rizik a bezpečnosti stroje ROLLER 2800, hlavní řešitel, KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKD 40/47, hlavní řešitel, ČKD Blansko Holding, a. s.
 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje MMC 1500, hlavní řešitel, KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti kapotáže stroje WHN 110, hlavní řešitel, HESTEGO s.r.o.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FUQ 150, hlavní řešitel, TOS Kuřim - OS, a.s.
 • 2010, FMEA analýza procesu výměny nástrojů u stroje POWERTURN 1600 C-M, hlavní řešitel, TOSHULIN, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje POWERTURN 2000 C-M, hlavní řešitel, TOSHULIN, a.s.

Ocenění vědeckou komunitou

2000 Stříbrná pamětní medaile FS VUT v Brně

2002 Stříbrná pamětní medaile SjF TU v Košicích

2009 Bronzová pamětní medaile FST ZČU v Plzni

2012 Stříbrná pamětní medaile VUT v Brně

2013 Bronzová pamětní medaile za významné zásluhy o rozvoj  FST ZČU v Plzni

 

 

 

 

 

 

Projekty

 • 2000 - 2004, Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologii, projekt MŠMT LN00B128 (www.rcmt.cvut.cz), člen řešitelského týmu
 • 2005 - dosud, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT 1M0507 (www.rcmt.cvut.cz), vedoucí projektu VCSVTT č. 1.2.4
 • 2006 - 2008, Podpora profese mechatronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ - projekt EU a Jihomoravského kraje v rámci programu Iniciativy společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko č. CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140. (http://www.tavr.at/cz), člen řešitelského týmu
 • 2008 - 2010, MINOS - Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation von Fachkräften in der globalisierte industriellen Produktion - EU projekt No. 2005-146319 “MINOS”,  EU projekt No. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110 “MINOS**” (http://www.minos-mechatronic.eu), spoluřešitel
 • 2009 - dosud, NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, projekt OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (http://www.netme.cz), senior researcher

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

72