prof. Ing.

Zdeněk Kolíbal

CSc.

FSI – externí pedagog

+420 54114 2450
kolibal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Publikace

 • 2018

  MAREK, J.; KOLÍBAL, Z.; NOVOTNÝ, L.; MAREK, T.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; ROMAN, D.; SVOBODA, J.; ŠOOŠ, Ĺ.; HERMANSKÝ, D. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o, 2018. s. 1-427. ISBN: 978-80-906310-8-3.
  Detail

  HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; ANDRŠ, O.; KOLÍBAL, Z. Capability Assessment of CNC Machining Centres as Measuring Devices. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, roč. 2018, č. 118, s. 52-60. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

 • 2016

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: VUTIUM, 2016. 788 s. ISBN: 978-80-214-4828-5.
  Detail

 • 2015

  KNOBLOCH, J.; MAREK, T.; KOLÍBAL, Z. ERROR MOTION ANALYSIS OF MACHINE SPINDLE UNDER LOAD. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. December, s. 744-747. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z. Zpracování studie automatizace výrobního procesu firmy MEZ. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2015.
  Detail

 • 2012

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; KOLÍBAL, Z. Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; MAREK, J. Analysis of the unconventional application of rotating systems of machine tools. MM Scinece Journal, 2012, roč. 2012, č. special issue, s. 1-6. ISSN: 1805- 0476.
  Detail

 • 2011

  KOLÍBAL, Z.; SMETANOVÁ, A. Contribution to ergonomic operating of spring- actuated mechanism. In Annals of DAAAM for 2011 and PROCEEDINGS. 1. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. s. 149-150. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

  HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z. DELTA - robot with parallel kinematics. MM Science Journal, 2011, roč. 2011, č. Special Edition, s. 186-189. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; SMETANOVÁ, A. Contribution to environmental Operation of Industrial Robots. In c. 1. Varšava: Springer- Verlag, 2011. s. 95-103. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; OPL, M. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1. Praha: VCSVTT, 2010.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; VAVŘÍK, I. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. monografie. monografie. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2010. 336 s. ISBN: 978-80-214-3765- 4.
  Detail

 • 2009

  KOLÍBAL, Z. Minulost a budoucnost robotů. Automa, 2009, roč. 15, č. 5, s. 8-10. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  MATĚJKA, P.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Mechatronic Backlash- Free System for Planar Positioning. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 377-382. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

 • 2008

  KOLÍBAL, Z.; KREJČÍŘ, P. Znalecký posudek o stanovení technické příčiny netěsnosti přírub (C 1200). 2008.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KREJČÍŘ, P. Znalecký posudek na zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1200). Brno: 2008.
  Detail

  PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A. Modern methods of solving complex kinematical structures of robots and manipulators. In RAAD 2007: Programme and Book of Abstracts. RAAD 2007. Ljubljana - Slovenia: University of Ljubljana, 2008. s. 378-383. ISBN: 978-961-243-067- 2.
  Detail

 • 2007

  KOLÍBAL, Z. Poradenské a vzdělávací centrum. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 3-6. ISBN: 978-80-7043-598- 4.
  Detail

  BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; BLECHA, P.; BLECHA, R. ROBOTIC MANIPULATORS FOR TOOLS MANIPULATION. In Summaries Volume. Bratislava: SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BRATISLAVA, 2007. s. 162- 1 (162-6 s.)ISBN: 978-80-227-2677- 1.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2007. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2007. NE. Praha: VCSVTT při ČVUT Praha, 2007.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Od Golema k robotům. Rozrazil, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 17-18. ISSN: 1802- 3991.
  Detail

  BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; KOLÍBAL, Z. The three coordinate laboratory pipette manipulator. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 2007, č. 2- A, s. 31-34. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2006

  KOLÍBAL, Z. Biorobotické aplikace s řízením EMG. Acta Mechanica Slovaca 2B/ 2006, 2006, roč. 10, č. 2-A/ 2006, s. 223-230. ISSN: 0335- 2393.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Postrádám odborníky v rozhodování ve věcech veřejných. MM Průmyslové spektrum, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Sériová a paralelní kinematika. 2006, roč. 49, č. 10, s. 638-638. ISSN: 0005- 125.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Industrial robots for manipulation with parallel kinematic machines. In Proceedings Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Balatonfured: 2006. s. 69-74. ISBN: 963-7154-48- 5.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Application Fields of Machine Tools with Parallel Kinematice. In Proceeding. Chemnitz, Německo: TU Chemnitz, 2006. s. 863-866. ISBN: 3-937524-40- 1.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Studie řízení bioprotéz pomocí EMG. In II. Mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2006. 2006. s. 21 ( s.)ISBN: 80-86633-46- 2.
  Detail

  BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. THE ROBOTIC SELF- SERVICES WORKPLACE. In Process Control 05. Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava: Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava, 2006. s. 156- 1 ( s.)ISBN: 80-227-2235- 9.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR ROBOTIC MANIPULATORS. In Proceedings of IFAC WORKSHOP on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS2003. Brno: VUT Brno, 2006. s. 487 ( s.)ISBN: 80-214-3130- X.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Sériová a paralelní kinematika. Automatizace, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 638-638. ISSN: 0005- 125X.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Analýza rizik stroje TMZ 642 CNC. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P.; POCHYLÝ, A.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BRADÁČ, F.; OPL, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Brno, VUT FSI: 2005.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; KOLÍBAL, Z.; HAMMER, M. Doprava ve výrobních systémech - mobilní robot VUTBOT 2. AT& P Journal, 2005, roč. XII, č. 2/ 2005, s. 50-52. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 285 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2005. Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology., 2005. s. 285 ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém. NE. Brno: 2005.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Robotics for production systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 285-291. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  BLECHA, R., BLECHA, P., BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD- 05. Bucharest, Romania: University Politehnica of Bucharest, 2005. s. 219-223. ISBN: 973-718-241- 3.
  Detail

  KOLÍBAL,Z.- BRADÁČ,F.- BLECHA,P.- BLECHA,R. Adaptivita průmyslových robotů při manipulaci a montážních operacích. In International Scientifige Conference 55th anniversary od foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Ostrava: VSB TU Ostrava, 2005. s. 120 ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů. In Setkání ústavů a kateder oborů výrobní stroje a robotika Strojní inženýři pro XXI. století. Liberec: 2005. s. 12-16. ISBN: 80-7083-970- 8.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2005. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

  BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14-th International Vorkshop RAAD- 05. Balatonfured: 2005. s. 219-223. ISBN: 973-718-241- 3.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; TRENZ, M. The Results of a development of biomechanical grippers at the Faculty of Mechanical Engineering of the Brno University of Technology. In Proceedings of the 14th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD- 05. 1. Bucharest: University Politehnica of Bucharest, 2005. s. 256-260. ISBN: 973-718-241- 3.
  Detail

  BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modulární bezobslužný výrobní systém na Fakultě strojní VUT Brno. 2004, roč. 2004, č. 6, s. 398 ( s.)ISSN: 0005- 125.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Rešerše manipulace s nástroji u horizontálních frézek TOS Varnsdorf. Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Studie kinematických struktur nového typu "Automatizované manipulace s nástroji". Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  Nádhera, M. - Špaček, M. - Bělohoubek, P. - Kolíbal, Z. - Staněk, A. Interdisciplinary and multidisciplinary approach to the special robots development for industrial and bio- application. In Proceedings 13th International work shop on Robotics in Alpe-Adria- Danube region. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  Kolíbal, Z. ; Bradáč, F. ; Blecha, P.; Blecha, R. Model and modular self-service workplace for production and assembly RCMT Prague on FME of Brno University of Technology. In Proceedings of Sections 2,3, 4 MATAR Praha 2004. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. s. 127-132. ISBN: 80-903421-4- 0.
  Detail

  Kolíbal, Z; Bradáč, F.; Blecha, P.; Blecha, R. Modulární bezobslužná výrobní buňka umístěná na Fakultě strojní VUT Brno. In Sborník přednášek autorů z VCSVTT MATAR Praha 2004: Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-90342-1- 6.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BĚLOHOUBEK, P.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Proceedings 13th International Workshop on ROBOTICS IN ALPE-ADRIA- DANUBE REGION. 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  NÁDHERA, M.; ŠPAČEK, M.; BĚLOHOUBEK, P.; KOLÍBAL, Z.; STANĚK, A. Interdisciplinary and multidisciplonary approach to the special robots development fpr industrial and bio- application. In Proceedings 13th International workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: VUT-FSI, Brno, 2004. s. 202-207. ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  SCHUBERT, M., BLECHA, P., KOLÍBAL, Z. RISK ANALYSIS OF PRODUCTION EQUIPMENT - MACHINES, ROBOTS AND MANIPULATORS. In Proceedins 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: VUT Brno, ÚVSSaR - VCAM, 2004. s. 314 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskretní montáž na FSI VUT v Brně. In ROBTEP 2004 (Automatizácia / Robotica v teórii a praxi). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. s. 295 ( s.)ISBN: 80-8073-134- 9.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, R. The model and modular automated workplace at the Faculty of mechanical engineering (FME) of Brno Univerzity of Technology. In RAAD 2004. Brno: VUT Brno, UVSSaR, 2004. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KLEDUS, R. Znalecký posudek na pracovní úraz (C 1018). 2004.
  Detail

 • 2003

  BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Reengineering in the special industrial robots development and application. In Proceedings of the 7- th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2003. Proceedings of the 7- th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2003. Egypt: Assiut University, Egypt, 2003. s. 419 ( s.)ISBN: 977-246-048-3. ISSN: 1562- 5850.
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Reengineering in the special industrial robots development and application. In The 7th IEEE International Conference On Intelligent Engineering Systems. Assuit University, Egypt: IEEE, Assuit University, Egypt and Budapest Polytechnik, Hungary, 2003. s. 419 ( s.)ISBN: 977-246-048- 3.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., VALNÝ, M. Research integration of robotics design and control. In 12th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Cassino, Italy: University of Cassino, Italy, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z., BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M. Research Integration of Robotic Design and Control. In Proceedings of the 12th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD- 03. Cassino, Italy: University of Cassino, 2003. s. CD ROM ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z. Strojní inženýři pro XXI. století z pohledu konstruktéra výrobních strojů a systémů. In Strojní inženýři pro XXI.století, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Brno: Asociace strojních inženýrů, klub Brno, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2272- 6.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., JANČA, M., TRENZ, M. Possible use of surface-measured EMG signals in prosthetics. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 7, č. 3/ 2003, s. 69 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., Bělohoubek, P., VALNÝ, M., JAROLÍMEK, T., KRPEC, E. Vývoj průmyslových robotů a jejich řízení na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky VUT, FSI v Brně. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 7., č. 3., s. 63 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskrétní montáž. 06-02- 03. VUT Brno: VCSMT Praha, 2003.
  Detail

 • 2002

  KOLÍBAL, Z.; BRYŠKA, J. Návrh modelového modulárního bezobslužného pracoviště na FSI VUT v Brně. In ROBTEP-2002 (Automatizácia / Robotika v teórii a praxi). 1. Košice: 2002. s. 57-62. ISBN: 80-7099-826- 1.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., JANČA, M. Bioelectric EMG- signals at Prosthesis Arms Control. In Proceedings 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube region. Budapešť, Maďarsko: Budapest Polytechnic, 2002. s. 265 ( s.)ISBN: 963-7154-09- 4.
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Applied Modelling and Simulation of Special Robots. In Proceedings of the IASTED Intenational Conference Applied Simulation and Modelling. Crete, Greece, Acta Press: USA - Canada - Switzerland: L. Ubertini, IASTED, 2002. s. 412 ( s.)ISBN: 0-88986-334- 2.
  Detail

  VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Process of special industrial robots development and application. In Proceedings 11th International Workshop on robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Budapest, Maďarsko: Budapest Polytechnic, 2002. s. 229 ( s.)ISBN: 963-7154-09- 4.
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z., KRPEC, E. Mechatronic Optimization in Robot Development. In 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology Proceedings. Bangkok, Thajsko: Asian Institute of Technology, Bangkok, 2002. s. 747 ( s.)ISBN: 0-7803-7657- 9.
  Detail

 • 2001

  VALNÝ, M., BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. System approach at optimalization for special robot design and control development. In 10 th International Workshop on Robotics in Alpe- Adria-Danube Region RAAD´01, Vienna, May 16-18, 2001, Austria. Vídeň: Vienna University of Technology, Austria, 2001. s. RD-040. pdf ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z. The theory of basic kinematic chain structures and its effect on their application in the design of industrial robot positioning mechanisms. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001. 70 s. ISBN: 80-7204-196- 7.
  Detail

  JANČA, M., KOLÍBAL, Z. Possible use of surface- measured EMG signals in Prosthetics. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: CERM Brno, 2001. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7204-207- 6.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., HORKÝ, L., TRENZ, M. Theory and several specific designs of passively and actively-arrested compensators of end-effectors in industrial robots. In 10 th International Workschop on Robotics in Alpe- Adria-Denube Region RAAD´01, Vienna, May 16-18, 2001. Vídeň: Vienna University of Technology, Austria, 2001. s. RD-047. pdf ( s.)
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z., STANĚK, A. Research in the Field of Human Movement Prosthesis Design and Control. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: CERM Brno, 2001. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7204-207- 6.
  Detail

  JANČA, M., KOLÍBAL, Z. Control of mechatronic technologies by bioelectric pulses. In 12th International DAAAM Symposium, Jena, Germany. Vídeň, Rakousko: B. Katalinic, 2001. s. 201 ( s.)ISBN: 3-901509-19- 4.
  Detail

 • 2000

  KOLÍBAL, Z.; STROUHAL, M.; TRENZ, M.; VONDRUŠKA, J. Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. In Production Systems with Industrial Robots 2000. Ostrava, Czech Republic: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2000. s. 24. 1 ( s.)ISBN: 80-7078-799- 6.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. 1. 1. Košice: TU v Košicích - Edice vědecké a odborné literatury, 2000. 185 s. ISBN: 80-88922-27- 5.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Košice: Vienala Košice, 2000. 178 s. ISBN: 80-88922-27- 5.
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. Expert System for Special Construction Robots Development. In 17th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. 1. Taipei, Taiwan: National Taiwan University, 2000. s. 347 ( s.)ISBN: 957-02-6698- 8.
  Detail

 • 1997

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. The development of the Intelligent Robots in the Relation to the Human Abilities Development. In Proceedings 3rd ACRA, Tokyo, Japan. Tokyo, Japonsko: Japan Robot Association, 1997. s. 47-52. ISBN: -.
  Detail

 • 1996

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. Research on the Modelling and Simulation of the Human - Computer - Robot - Surroundings Interaction. In Proceedings of IASTED/ISMM International Conference Modelling and Simulation -. Pittsburgh, USA: IASTED, Calgary, Kanada, 1996. s. 197-200. ISBN: 0-88986-201- X.
  Detail

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z., VYSTAVIL, R. Research on the field of the Intelligent Robot System Control for the Construction. In The 13th International symposium on Automation and Robotics. 1. Tokyo, Japan: Japan Robot Association, 1996. s. 81-86.
  Detail

 • 1994

  BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. The development of the Computer Control of the More Axis Robots in the Relation to the Robot Workplace Projection in AUTOCAD. In Workshop PARAGRAPH´ 94. 1. Hagenberg, Rakousko: RISC - Linz Faculty, 1994. s. 4 ( s.)ISBN: -.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.