prof. Ing.

Zdeněk Kolíbal

CSc.

FSI, ÚVSSR ORR – profesor

+420 54114 2450
kolibal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Projekty

 • 2021

  TL05000028, Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Vypracování studie realizovatelnosti týkající se implementace moderních manipulačních prostředků pro zvýšení humanizace pracovního procesu, zahájení: 30.08.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

 • 2012

  Expertíza havárie převodovky 2ZR500C, zahájení: 06.03.2012, ukončení: 04.05.2012
  Detail

 • 2011

  Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR], zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Návrh modulárního experimentálního standu pro analýzu přesnosti polohování posuvových os výrobních strojů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2005

  1M0507, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2002

  FF-P/100, Vývoj stavebnice obráběcího centra s posuvným stojanem, zahájení: 01.06.2002, ukončení: 30.09.2003
  Detail

 • 2001

  FD-K/004, Uložení náhonového mechanismu rotačních nástrojů stroje SKG 40, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  Vývoj řady svislých soustruhů …, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  LN00B128, Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1994

  GA101/94/1344, Adaptivita koncových efektorů průmyslových robotů, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1996
  Detail